Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Śląska Jesień elektrokardiologiczna

Śląska Jesień elektrokardiologiczna

Studenci II i III roku pielęgniarstwa w ramach koła naukowego „Pielęgniarstwo w Nauce i Praktyce” uczestniczyli w konferencji pt. „Śląska Jesień elektrokardiologiczna”, organizowanej przez Zespół problemowy ds. pielęgniarstwa geriatrycznego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

V Śląska Konferencja Szkoleniowa „Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych” odbyła się 26.11.2019 r.

Nasi studenci uczestniczyli w ciekawych wykładach m.in. dotyczących zmian inwolucyjnych w okresie starzenia, kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca w wieku podeszłym czy sposobów edukacji pacjentów z niewydolnością serca.

Studenci uzyskali cenną wiedzę, doświadczenie oraz certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.