Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie uregulowania wszelkich zaległości w brakach zaliczeń i egzaminów semestru zimowego 2019-2020

PWSZ w Raciborzu

Komunikat w sprawie uregulowania wszelkich zaległości w brakach zaliczeń i egzaminów semestru zimowego 2019-2020

KOMUNIKAT

 

Proszę o uregulowanie wszelkich zaległości w brakach zaliczeń i egzaminów semestru zimowego 2019-2020 do dnia 8 maja 2020 r.

 

 1. Studenci, którzy nie rozliczyli semestru zimowego w wymaganym terminie (w wyniku przedłużenia sesji) i są w posiadaniu indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta proszeni są o przesłanie drogą mailową do Działu Obsługi Studenta zeskanowanych kart okresowych osiągnięć studenta.
 2. Jeżeli zdobycie wpisu do karty okresowych osiągnięć studenta nie było możliwe i są braki w karcie, a przedmiot jest zaliczony proszę wykładowców o przesłanie informacji drogą mailową do Działu Obsługi Studenta o uzyskanej ocenie przez danego studenta.
  Proszę podać nazwę przedmiotu, imię i nazwisko studenta oraz rygory uzyskanego zaliczenia w ramach przedmiotu.
 1. Wykładowcy, którzy nie oddali protokołów zaliczeń i egzaminów sesji zimowej proszeni są o przesłanie ich skanów drogą mailową do Działu Obsługi Studenta.
 2. Brak dokumentacji stanowiącej podstawę do rozliczenia semestru zimowego w/w terminie będzie skutkował skreśleniem z listy studentów.

 

Korespondencję proszę kierować bezpośrednio do Działu Obsługi Studenta dla danego kierunku studiów, wybierając adres mailowy właściwej osoby zajmującej się kierunkiem studiów:

 

mgr Anna Kocoń-Śliwa

anna.sliwa@pwszrac.pl
+48 32 415 50 20 wew. 181

 • Automatyka i Robotyka
 • Zarządzania i inżynieria produkcji

 

mgr ALICJA TRYBAŃSKA-KOSIŃSKA

alicja.trybanska@pwszrac.pl
+48 32 415 50 20 wew. 168

 • Wychowanie Fizyczne
 • Turystyka i Rekreacja
 • Pielęgniarstwo

 

mgr KATARZYNA KASOWSKA

katarzyna.kasowska@pwszrac.pl
+48 32 415 50 20 wew. 205

 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia czeska
 • Język angielski
 • Język niemiecki

 

mgr PATRYCJA WĘGOROWSKA

patrycja.wegorowska@pwszrac.pl
+48 32 415 50 20 wew. 184

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Państwa

 

MONIKA SEGET

monika.seget@pwszrac.pl
+48 32 415 50 20 wew. 130

 • Architektura
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Pedagogika Resocjalizacyjna
 • Edukacja Elementarna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 

Prorektor ds. dydaktyki i studentów

dr Jacek Pierzchała