Aktualności

Stypendia

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Studenci zainteresowani składaniem wniosków na stypendia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021, proszeni są o złożenie kompletu dokumentów OSOBIŚCIE lub w drodze pisemnego pełnomocnictwa w biurze Sekcji ds. stypendiów (pokój 234 A, I piętro). W razie braku możliwości złożenia wniosku osobiście lub przez wyznaczonego pisemnie pełnomocnika, będzie możliwość w drodze wyjątku złożyć wniosek e-mailowo przy wykorzystaniu wyłącznie uczelnianej skrzynki studenckiej, zgodnie z Zarządzeniem nr 104/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 17.09.2020r. w związku ze zmianami z dnia wprowadzonymi Zarządzeniem nr 173/2020r Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 16.12.2020r.

Przed przybyciem wymagane jest telefoniczne uzgodnienie terminu złożenia wniosku z pracownikiem ds. socjalnych pod nr telefonu 32/415 50 20 wew. 195. Ustalenie dnia i godziny przyjęcia studenta zostanie odnotowane w harmonogramie i będzie stanowiło podstawę przeprowadzenia bezpośredniej konsultacji.

Osoby niezarejestrowane nie będą przyjmowane.


Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego osoby umówione prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości oraz stosowanie maseczek ochronnych i dezynfekcję rąk.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 2020/2021:
18.02.2021r. – 18.03.2021r.
Godziny przyjmowania: poniedziałek – czwartek: 8.00 – 14.30
piątek: 8.30 – 15.30


ZAKRES WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZASTANIE OPUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI:

  1. Dla studentów, którzy ubiegali się o stypendia w semestrze zimowym 2020/2021 obowiązuje zakres dokumentów podany na stronie uczelni :
    https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/ – zakładka FORMALNOŚCI – komunikat nr 1
  2. Dla studentów, którzy nie ubiegali się o stypendia w semestrze zimowym 2020/2021 lub sytuacja uległa zmianie w stosunku do semestru zimowego 2020/2021 obowiązuje zakres dokumentów podany na stronie:
    https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/ – zakładka FORMALNOŚCI – komunikat nr 2