Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie UKW – Wybory do Senatu. Spotkanie wyborcze

Ogłoszenie UKW – Wybory do Senatu. Spotkanie wyborcze

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej zapraszają na Spotkanie Wyborcze „Wybory do Senatu PWSZ w Raciborzu” na platformie MS Teams w dniu 20.04.2021 r.:

Grupa A: osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora (godz. 10.00-11.00)

Grupa B: osoby nieposiadające stopnia doktora i pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi (godz. 11.00-13.00).

Oto linki dla Grupy A i B:

Grupa A:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acb8e08f015274f28a4b4282ead422e6b%40thread.tacv2/1618588708017?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0e9f84c-a8cb-4f28-8140-7516edc5f474%22%2c%22Oid%22%3a%2262afd2e6-6fa0-4c63-ac02-3279be8c4031%22%7d

Grupa B:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acb8e08f015274f28a4b4282ead422e6b%40thread.tacv2/1618588796771?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0e9f84c-a8cb-4f28-8140-7516edc5f474%22%2c%22Oid%22%3a%2262afd2e6-6fa0-4c63-ac02-3279be8c4031%22%7d