Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

XIV Konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego

XIV Konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego

Instytut Neofilologii PWSZ w Raciborzu zorganizował 16 kwietnia 2021 kolejny – czternasty już – Konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego. Tym razem jednak, ze względu na bezpieczeństwo uczestników,  finał konkursu odbył się nie w murach PWSZ, lecz na platformie MS Teams. Uczestnicy (35 osób język angielski, 27 język niemiecki), z którymi spotkaliśmy się 16 kwietnia, to zwycięzcy etapu szkolnego.

Rywalizacja online

Po przywitaniu oraz wyjaśnieniu sposobu przeprowadzenia konkursu odbyła się część pisemna. W przerwie między etapem pisemnym a ustnym zaproponowano uczniom i ich opiekunom uczestnictwo w warsztatach „Do Czech razy sztuka”, które poprowadziły dr Justyna Pietrzykowska oraz Julia Stankowicz, studentka 2 roku filologii czeskiej. Do części ustnej zakwalifikowało się 21 osób z języka angielskiego i 20 z języka niemieckiego. Poszczególne komisje, w skład których weszli doświadczeni wykładowcy Instytutu Neofilologii, oceniały umiejętność komunikacji, płynność wypowiedzi, dobór słownictwa, poprawność gramatyczną oraz wymowę.

Językowe umiejętności

Członkowie komisji zgodnie przyznają, że znajomość języka i swoboda wypowiedzi, jaką zaprezentowali uczestnicy konkursu, były na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie, po części ustnej wyłoniono 11 laureatów z języka angielskiego i 10 z języka niemieckiego, którzy po zdaniu egzaminu maturalnego będą mieli pierwszeństwo podjęcia studiów na kierunku Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Oprócz tego, dla trzech najlepszych finalistów z każdego języka ufundowano nagrody rzeczowe w formie bonów do salonu Empik.

Znamy zwycięzców

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku: Katarzyna Siedlaczek (język angielski)  oraz Zofia Hanzel (język niemiecki).

Zwycięzcom i laureatom XIV edycji Konkursu języka angielskiego i niemieckiego oraz ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje!