Aktualności

Aktualności

Dr Daniel Vogel uczestnikiem grantu PAN!

Dr Daniel Vogel uczestnikiem grantu PAN!

Dr Daniel Vogel, dyrektor Instytutu Neofilologii, otrzymał dziś z rąk Rektora PWSZ w Raciborzu dr. Pawła Strózika i Prorektorów dr Beaty Fedyn i dr. Tomasza Czyszpaka gratulacje z tytułu uzyskania grantu badawczego Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium naukowe w Paryżu

Dzięki grantowi Polskie Towarzystwo Conradowskie będzie w dniach 16-17 września 2021 roku współorganizatorem międzynarodowego seminarium naukowego w siedzibie PAN w Paryżu, poświęconego współczesnej recepcji utworów Conrada (Transcultural biography and oeuvre of Joseph Conrad-Korzeniowski and its reverberations with contemporary artists). Jak czytamy na stronie PAN: „Celem seminarium jest ukazanie i popularyzacja dokonań artystów na międzynarodową skalę, poszerzenie wiedzy na temat «eventów» artystycznych (festiwale filmowe i literackie, sztuki teatralne, instalacje), związanych z pisarzem w poszczególnych państwach (kręgach kulturowych) oraz podkreślenie polskiego zaplecza kulturowego pisarza”.  

– „Znam działalność dra Vogla od lat i wiem, z jak dużym zaangażowaniem prowadzi badania nad biografią i twórczością tego wybitnego twórcy, jakim był Joseph Conrad- Korzeniowski. Doceniam te fascynacje naukowe i trzymam kciuki za ich stały rozwój. Jako Uczelnia jesteśmy zainteresowani współpracą z nauczycielami akademickimi posiadającymi kompetencje na najwyższym – światowym – poziomie. Serdecznie gratuluję obecności w tym szacownym gronie badaczy!” – mówi Rektor Strózik. „Mam również nadzieję, że dr Vogel zaprezentuje owoce międzynarodowej dyskusji w naszej Uczelni”.    

Gratulacje zostały złożone również przez Prorektorów dr Beatę Fedyn i dr. inż. Tomasza Czyszpaka

Dr Daniel Vogel – biogram

Absolwent filologii angielskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, rozprawę doktorską, poświęconą problematyce wpływu historii kolonializmu na proces kształtowania się nowych narodów postkolonialnych po II wojnie światowej, obronił w 2006 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor publikacji z zakresu studiów postkolonialnych i literatury współczesnej poświęconej problematyce wielokulturowości, prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; jako uczestnik programu Erasmus prowadził wykłady na Uniwersytetach w Ostrawie (Republika Czeska), Sibiu (Rumunia), Vlore (Albania), Veliko Tarnovo (Bułgaria). Interesuje się powieścią angielską, twórczością Josepha Conrada i jej wpływem na innych, głównie współczesnych artystów. Członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego oraz The Joseph Conrad Society (UK).

Doświadczony nauczyciel akademicki, pracownik Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu (w latach 2001-2006) oraz Opolu (205-2013); od 2005 pracownik Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu, od 2007 Dyrektor Instytutu; członek Senatu PWSZ w kadencjach 2007-2011; 2011-2015; 2020-2024; tłumacz przysięgły języka angielskiego. W 2020 roku ukończył program Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym, przygotowany i prowadzony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz Franklin University, USA, oraz obronił pracę dyplomową z zakresu stosunków międzynarodowych poświęconą Chińskiej Inicjatywie Pasa i Szlaku (BRI). Od 2020 r. Pełnomocnik Rektora ds. wymiany międzynarodowej. Prowadzi zajęcia z historii literatury angielskiej, terminologii ekonomicznej i prawniczej, języka biznesu. Prywatnie interesuje się literaturą współczesną, turystyką, filmem.

dr Daniel Vogel

Informacje o wydarzeniu

Link do strony zawierającej informacje o wydarzeniu:
https://paris.pan.pl/en/events/joseph-conrad-korzeniowski/

Polska wersja strony:
https://paris.pan.pl/events/transkulturowosc-biografii-i-tworczosci-josepha-conrada-korzeniowskiego-i-jej-odzialywanie-na-wspolczesnych-artystow/

Joseph Conrad plakat