Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Studenci Architektury w „Projekcie Wiejskim Juchowo”

Studenci Architektury w „Projekcie Wiejskim Juchowo”

Studenci kierunku Architektura w dniach 6-13 czerwca 2021r. spędzili  na farmie ekologicznej w Juchowie niedaleko Szczecinka w woj. zachodniopomorskim. Celem głównym wyjazdu było zapoznanie studentów z problematyką budownictwa ekologicznego, adaptacja i modernizacja obiektów historycznych dla potrzeb funkcjonowania gospodarstwa rolnego oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. 

„Projekt Wiejski Juchowo” to wzorcowe gospodarstwo naukowo-badawcze na Europę Środkowowschodnią, zajmujący się w głównej mierze badaniami oraz wszelkimi kwestiami związanymi z rolnictwem biodynamicznym, budownictwem ekologicznym na terenach wiejskich, kształtowaniem krajobrazu oraz dokształcaniem osób w dziedzinie środowiska naturalnego oraz pracujących w gospodarstwach. Oferuje liczne oferty edukacyjne i tematyczne w ramach edukacji pozaszkolnej oraz organizuje warsztaty rehabilitacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Studenci naszej Uczelni od roku 2018 mają możliwość uczestniczenia w praktykach międzysemestralnych i wyjazdach studialnych realizowanych na terenie Juchowo – Farm. 

Zdobycie drugiej nagrody w  konkursie architektonicznym, którego tematem była rewitalizacji zespołu pałacowo parkowego w miejscowości Radacz należącej do Fundacji im. St. Karłowskiego w Juchowie zaowocowało stałą współpracą, którą jako Uczelnia z powodzeniem od kilku lat rozwijamy, realizując coraz bardziej ambitne wspólne projekty i przedsięwzięcia.