Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Kierunek Bezpieczeństwo Państwa na PWSZ w Raciborzu

Kierunek Bezpieczeństwo Państwa na PWSZ w Raciborzu

Zainteresowani obszarem szeroko pojętej obronności państwa mają szansę nie tylko poznawać wiedzę z tego zakresu, ale też poważnie myśleć o stabilnej przyszłości. Istotnym krokiem w tym kierunku  są studia na kierunku bezpieczeństwo państwa. To tutaj kształcą się przyszłe kadry służb mundurowych. Duża część zajęć prowadzona jest przez byłych lub obecnych  żołnierzy, strażaków, policjantów, pograniczników i  pracowników służby więziennej.

Tematyka i profil studiów

Absolwent kierunku posiądzie umiejętności kierowania i dowodzenia w sytuacjach normy i w sytuacjach kryzysowych.  Nabędzie wiedzę o procesach zachodzących w podejmowaniu decyzji i cyklach działań łącznie z zastosowaniem przepisów prawa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Warsztaty z samoobrony, strzelectwa i innych form przygotowania do zarządzania kryzysem są integralną częścią studiów.  Nie zrealizujemy zadań związanych z bezpieczeństwem czy obronnością bez bardzo dobrej orientacji w przepisach i zarządzaniach prawa. Spora więc część zajęć dotyczy prawa, w tym prawa administracyjnego, karnego i obronnego.   

Docelowe zatrudnienie po studiach

Gros absolwentów rozpoczyna ścieżkę zawodową w służbach mundurowych. Wojsko, policja, straż  pożarna, służba ochrony kolei, służba więzienna czy służba celna – tutaj czekają wakaty. Dyplom ukończenia studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa może być przepustką do zatrudnienia w agencjach specjalnych lub w służbie dyplomatycznej. Spora część absolwentów rozważa etat na szczeblach administracji terytorialnej lub publicznej.

Możliwa jest również praca na własny rachunek, w tym prowadzenie usług detektywistycznych lub ochrona osób i mienia. Zapraszamy na studia do Raciborza! Zapisy online na www.rekrutacja.pwszrac.pl