Aktualności

Aktualności

Browar Zamkowy partnerem PWSZ w Raciborzu

Browar Zamkowy partnerem PWSZ w Raciborzu

Współpraca z biznesem

Chociaż połączenie Uczelni z Browarem Zamkowym może na pierwszy rzut oka budzić zdziwienie, to współpraca na linii biznesowo-naukowej przyniesie wiele korzyści dla obu podmiotów.– Cieszę się, że kolejna firma, znana ze swojej ogólnopolskiej działalności, dołącza do grona partnerów PWSZ w Raciborzu. Dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli wspólnie realizować projekty akademickie, technologiczne i naukowe, a także (dzięki wsparciu tłumaczeniowemu) umożliwiać ewentualną ekspansję międzynarodową. To na razie „melodia przyszłości”, ale warto już dziś mieć to na uwadze – powiedział Rektor uczelni dr Paweł Strózik.

Praktyczne studia

Ideą podpisanego porozumienia są wspólne cele naukowe, akademickie i technologiczne. W praktyce studenci Uczelni będą mogli realizować praktyki na terenie Browaru Zamkowego. Pozyskana wiedza z zarządzania, logistyki i technologii z pewnością będzie przydatna na kierunkach inżynierskich: Automatyka i Robotyka oraz Zarządzanie i Inżynieria produkcji. Browar Zamkowy w Raciborzu umożliwi studentom PWSZ w Raciborzu czynny udział w pracy firmy. Funkcjonowanie zakładu produkcyjnego o takiej skali wiąże się z wieloma procesami organizacyjno-logistycznymi. Obserwacja i organizacja tych procesów to bardzo dobre doświadczenie dla studentów.

Cele projektowe

Ciekawym aspektem podpisanej umowy jest wspólne uczestnictwo Uczelni i Browaru Zamkowego w projektach badawczych. Synergia miedzy podmiotami pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału dwóch instytucji i wzajemne uzupełnienie. – W ramach zawartej umowy najlepsi studenci będą mogli liczyć na propozycje zatrudnienia w Browarze Zamkowym. To bardzo ważne, aby od wczesnych lat studiów, kierować studentów do potencjalnych miejsc pracy – kończy Rektor dr Paweł Strózik.

Rekrutacja trwa

Aktualnie trwa nabór na kierunki inżynierskie m.in. automatykę i robotykę oraz zarządzanie i Inżynierię produkcji. Szczegóły znajdują się na www.rekrutacja.pwszrac.pl