Aktualności

Aktualności

Raciborska PWSZ wkracza w nową erę informatyzacji. List Rektora do społeczności akademickiej.

Raciborska PWSZ wkracza w nową erę informatyzacji. List Rektora do społeczności akademickiej.

Racibórz, dnia 6.09.2021 r.

Szanowni Państwo!  

Od 2018 roku Uczelnia realizuje projekt unijny „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”. W ramach projektu prowadzimy działania w zakresie implementacji nowoczesnego centralnego systemu informatycznego (CSI).

Czym jest wdrażany system?

Narzędzie zaprojektowane przez nasz dział informatyki jest skrojonym na miarę systemem do obsługi kluczowych obszarów działalności placówki. CSI składa się z modułów dedykowanych wykładowcom (programy kształcenia, dyplomowanie, moduł wykładowcy, ankietowanie) i studentom (elektroniczna legitymacja, obsługa praktyk, ABK, integracja z JSA i ORPPD). Pierwszy raz w historii Uczelni platforma softwarowa obsłuży potrzeby zarówno studentów, jak również kadry naukowo-dydaktycznej. Stosowane dzisiaj tradycyjne dokumenty papierowe zostaną w pełni zastąpione nowoczesną, wydajną bazą danych.

Wyzwanie? Wyzwanie!

Jesteśmy obecnie na ostatnim etapie wdrożenia: szkoleniach dla użytkowników – wszystkich pracowników naszej Uczelni.W związku z tym bardzo proszę Państwa o aktywny udział w szkoleniach i zaangażowanie przy wdrażaniu systemu. Poprawne funkcjonowanie systemu zależy od każdego z nas! Wiem, że implementacja nowego narzędzia wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i wymaga czasu, ale jest to jednocześnie sposób na dołączenie do grona innych uczelni, które takie systemy dawno już wprowadziły. My też chcemy być uczelnią nowoczesną, wykonującą swoje zadania współczesnymi narzędziami!

Korzyści dla Uczelni?

Implementacja systemu to milowy krok w przyszłość. Po jej zakończeniu polepszy i przyspieszy się dostęp dla studentów, wykładowców, pracowników administracji, wzrośnie intuicyjność obsługi, a filtrowanie i odszukiwanie informacji stanie się łatwiejsze i sprawniejsze. Nowoczesny system informatyczny to nie tylko wymóg dzisiejszych cyfrowych czasów, to także inwestycja w przyszłość. Chcemy, aby raciborska PWSZ była nowoczesna i atrakcyjna dla dzisiejszych i przyszłych studentów!

Liczę na Państwa zrozumienie i współpracę!

REKTOR
dr Paweł Strózik