Aktualności

Bez kategoriiStypendia

STYPENDIA MINISTRA W 2021/2022

STYPENDIA MINISTRA W 2021/2022

Racibórz, dn. 06.09.2021 r.

Komunikat dot. składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Studentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2021/2022 informujemy, iż termin składania swoich kandydatur  Rektorowi Uczelni za pośrednictwem opiniodawczej Dyrekcji Instytutu właściwego dla kierunku studiowania upływa 30.09.2021r. Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą opiniowane przez Rektora Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów ministra, zakresu wymaganej dokumentacji oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem jak niżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022