Aktualności

Aktualności

Krajowa Izba Doradców Podatkowych podpisała porozumienie z władzami PWSZ

Krajowa Izba Doradców Podatkowych podpisała porozumienie z władzami PWSZ

Do zawarcia porozumienia doszło 7 października 2021 roku w siedzibie PWSZ. KIDP reprezentowali: Wanda Nowak, Wiceprzewodnicząca Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz dr Mariusz Cieśla – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Przedstawicielem ze strony uczelni był dr Dariusz Chojecki, Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych.

Praktyczne doskonalenie umiejętności 

Umowa zawiera szereg inicjatyw, które wpłyną pozytywnie na zbliżenie środowisk nauki i praktyki gospodarczej, ułatwienie uczestnikom programów edukacyjnych praktyczne doskonalenie teoretycznych umiejętności, rozwoju zawodu doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego w Polsce. W preambule wpisano: 

Dostrzegając potrzebę wspierania działań oświatowych zmierzających do popularyzacji wiedzy w szczególności na temat finansów publicznych, podatków, ceł i innych instytucji finansowych, kształcenia nowoczesnej kadry specjalistów z zakresu prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych oraz ich rozwoju zawodowego, Strony porozumienia wyrażają wolę podjęcia wspólnych działań, zmierzających do połączenia dogmatyki prawa podatkowego z praktyką jego stosowania, stwarzania jak najlepszych warunków dla doskonalenia zawodowego w tym zakresie oraz umacniania pozycji zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.

Z korzyścią dla studentów 

Dzięki zawartemu porozumieniu Krajowa Izba Doradców Podatkowych będzie mogła m.in. doradzać i konsultować programy studiów, programy praktyk wybranych kierunków, prowadzić specjalistyczne zajęcia dla studentów oraz współuczestniczyć w naukowej części życia uczelni, organizując wykłady otwarte, konferencje, debaty i inne spotkania, których celem będzie rozpowszechnianie wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz informacji na temat zawodu doradcy podatkowego (objęcie patronatem, współpraca merytorycznej, etc.). Umowa przewiduje również wskazywanie tematyki prac dyplomowych w zakresie zainteresowań partnera z możliwością ich wykorzystania w jego działalności;

Umowa ma na celu pomóc osobom zainteresowanym w uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.  

– Kolejna zawarta umowa o współpracy w szczególności z takim partnerem, jak Krajowa Izba Doradców Podatkowych otwiera interesujące możliwości dla studentów. Oprócz zaangażowania KIDP w działalność uczelni, nie do przecenienia jest fakt umożliwienia odbywania studentom Uczelni staży i praktyk zawodowych w siedzibie Partnera lub doradców podatkowych przynależących do Śląskiego Oddziału KIDP – powiedział rektor uczelni, dr Paweł Strózik.

– Widzimy rosnące zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego wśród studentów uczelni wyższych. Wiele młodych osób szukając dla siebie atrakcyjnej ścieżki kariery zawodowej rozważa uzyskanie stosownych uprawnień. Zależy nam również na tym, aby absolwenci zainteresowani działalnością biznesową mieli świadomość tego, jak ważnym partnerem każdego przedsiębiorcy jest doradca podatkowy – mówi dr Mariusz Cieśla, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Nie tylko studia

Warto dodać, że PWSZ w Raciborzu w ramach umowy, zobowiązuje się do pomocy w pośrednictwie pracy. Najlepsi ze studentów będą mogli więc przy odrobinie szczęścia rozpocząć karierę zawodową z udziałem uczelni i Krajowej Rady Izby Doradców Podatkowych.