Aktualności

Aktualności

Arboretum Bramy Morawskiej – unikatowy obszar współpracy

Arboretum Bramy Morawskiej – unikatowy obszar współpracy

14 października 2021 roku PWSZ rozpoczęła kolejne partnerstwo. Tym razem podpisano umowę o współpracy pomiędzy Arboretum Bramy Morawskiej a naszą Uczelnią.  Arboretum reprezentowała dyrektor mgr Elżbieta Skrzymowska, a raciborskie środowisko akademickie JM rektor dr Paweł Strózik, prorektor ds. studentów dr Beata Fedyn, prorektor do spraw organizacji dr inż. Tomasz Czyszpak oraz dr Zbigniew Wieczorek.

Naukowe wsparcie

Jednym z obszarów umowy jest zorganizowanie i wspieranie działalności badawczej i realizacja projektów o charakterze naukowym. Uczelnia planuje przeprowadzenie takich zadań jak: monitoring jakości powietrza na terenie Arboretum, analiza wielkości populacji zwierząt i ich przemieszczania się oraz usystematyzowanie badania i monitorowania stanu przyrodniczych zasobów raciborskiego lasu. 

Leśna akademia Arboretum 

Umowa otwiera drogę do realizacji  wybranych zajęć akademickich w obszarach leśnych Arboretum Bramy Morawskiej. Celem jest nie tylko zwiększenie wrażliwości studentów na piękno przyrody i uatrakcyjnienie zajęć, lecz wdrażanie studentów do edukacji otwartej na wartości ekologiczne, promowanie i popularyzowanie postaw proekologicznych.   

Arboretum a współczesna urbanistyka

Uczestnicy spotkania wymienili się opiniami na temat harmonijnego wpisania Arboretum w rozwój urbanistyczny ziemi raciborskiej, by z jednej strony uczynić wszystko, co konieczne, dla ochrony tych wyjątkowych zasobów, jak również przyczynić się (poprzez przeprowadzanie badań społecznych) do rozpoznania potrzeb mieszkańców Raciborza i okolic, które mogą być realizowane w ramach działalności Arboretum.      

„Zawiązanie  współpracy z PWSZ w Raciborzu Jest dla nas zaszczytem. Mamy nadzieję, że wspólnie realizowane projekty  przyczynią się do pogłębienia wiedzy o zasobach przyrodniczych tego terenu, o wpływie Arboretum na środowisko Raciborza i zdrowie odwiedzających, jak też stworzą pole do nowatorskiego podejścia do prowadzenia zajęć akademickich. Wiedza ta poza wartościami naukowymi, będzie przydatna dla wszystkich raciborzan.” – powiedziała dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej, mgr Elżbieta Skrzymowska.  

„Współpraca z Arboretum to przykład zdefiniowania obszarów współpracy w drodze bilateralnych konsultacji. Nie prowadzimy przecież kierunków związanych z biologią czy botaniką. A jednak odkryliśmy w Uczelni kilka obszarów możliwych do zrealizowania wspólnie z Arboretum. Mam tu na myśli plenery malarskie czy fotograficzne, kąpiele leśne uwrażliwiające na obcowanie z naturą, edukację środowiskową dla pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, projektowanie architektury krajobrazu czy nawet zastosowanie narzędzi wypracowanych przez Uczelnię do pomiarów jakości powietrza. Jestem przekonany, że dzięki otwartości dyrekcji Arboretum zrealizujemy ciekawe przedsięwzięcia i wypracujemy efekty interesujące dla obu stron. Za tę otwartość bardzo dziękuję!” – podsumował rektor dr Strózik.   

Od lewej: dr Paweł Strózik Rektor, dr Beata Fedyn Prorektor do spraw studentów, dr Zbigniew Wieczorek ISS, mgr Elżbieta Skrzymkowska, Prorektor do spraw organizacji dr inż. Tomasz Czyszpak.