Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak wiceprezesem Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich

Dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak wiceprezesem Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich

Informujemy, że dyrektor Instytutu Architektury, dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, prof. Uczelni została wybrana Wiceprezesem Zarządu Oddziału Śląskiego TUP.

W piśmie skierowanym do Uczelni wskazano, że na wybór miał wpływ „profesjonalizm jako architekta-urbanisty oraz zdolności organizacyjne”.

Rektor dr Paweł Strózik oraz Prorektorzy – dr Beata Fedyn i dr inż. Tomasz Czyszpak złożyli dyrektor Sokołowskiej-Moskwiak gratulacje z okazji  sukcesu. Uroczystość odbyła się 1 grudnia w rektoracie PWSZ.

„Od kadry Uczelni zależy jej pozycja w regionie i kraju. Fakt, że umiejętności merytoryczne, a także organizacyjne prof. Sokołowskiej-Moskwiak, które wielokrotnie potwierdziła w pracy dla PWSZ, zostały dostrzeżone i docenione także w jednostkach poza Uczelnią, jest dla mnie źródłem głębokiej satysfakcji. Budujące jest przekonanie, że Uczelnia jest kuźnią talentów w wielu obszarach. Pani Profesor życzę satysfakcji i powodzenia w wykonywaniu nowych obowiązków i deklaruję wsparcie w ich realizacji” – powiedział rektor Strózik.