Aktualności

AirForce

Prevac

Prevac-p

Prevac

2 kwietnia w ramach zajęć studentów PWSZ Racibórz ITech, na kierunku Automatyka i Robotyka, w naszej firmie została przeprowadzona prelekcja, mająca na celu przybliżyć profil i specyfikę zakładu pracy.

Na spotkaniu studentów grupy weekendowej zaprezentowano rys historyczny i strukturę firmy. W ramach wizyty omówiono główne zagadnienia związane z technikami próżniowymi oraz gamą produktów PREVAC. Zaprezentowano też park maszynowy jak i główne pomieszczenia montażowe. Spotkanie zostało podsumowane dyskusją na temat szerokiego zakresu usług oferowanych przez firmę jak i możliwości rozwoju pracowników w dziedzinie nauki, wymagającej specjalistycznej wiedzy i kompetencji.

Wizyta pozwoliła po raz kolejny na utwierdzenie firmy w świadomości społeczeństwa jako jednostki wyspecjalizowanej, która przyczynia się w bezpośredni sposób do rozwoju nauki jak i przemysłu.