Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Inżynierowie Architekci z PWSZ to już marka sama w sobie

IMG-20220330-WA0006

Inżynierowie Architekci z PWSZ to już marka sama w sobie

Od 28.03.br. trwają zaplanowane wcześniej w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu sesje obron prac Dyplomowych Inżynierskich na kierunku Architektura. To ostatni rocznik naszych absolwentów, który po 3.5 letnich studiach otrzymuje tytuł Inżyniera Architekta. Kolejne cykle studiów obejmują już 4 lata, w tym jeden semestr praktyk odbywanych poza Uczelnią.

Z nieskrywaną radością, która towarzyszy w takich chwilach chcemy podkreślić z wielką dumą, że  wszystkie projekty reprezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Doskonałe pod względem graficznym prezentacje projektów dyplomowych  Inżynierskich poprzedził zdany wcześniej egzamin z kompetencji inżynierskich obejmujący cały program studiów. Dyplomanci w ramach projektu inżynierskiego zaprezentowali autorskie koncepcje rozwiązań przestrzennych wybranych tematów projektowych. Nowatorstwo podejścia zbiegło się z dojrzałością rozwiązań architektonicznych zarówno w zakresie nowych koncepcji zabudowy mieszkaniowej w tym jednorodzinnej jak również wielu innych tematach od obiektów użyteczności publicznej, poprzez specjalistyczne ośrodki naukowo-szkoleniowe (np. ośrodek szkoleniowy „Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” czy modelowe „Schronisko dla zwierząt” itp.). Życząc kolejnych sukcesów zawodowych wszystkim nowym inżynierom architektom naszej raciborskiej Uczelni serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do studiowania na kierunku ARCHITEKTURA

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/rekrutacja/kierunki/architektura/