Aktualności

Instytut Studiów Społecznych

Rola Instytutu Ekspertyz Sądowych dla wymiaru sprawiedliwości

Zdjęcie nr2

Rola Instytutu Ekspertyz Sądowych dla wymiaru sprawiedliwości

W dniach 7 i 12 maja 2022r. mogliśmy gościć przedstawiciela z Pracowni Badania Pisma Ręcznego i Dokumentów Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie mgr Zuzannę Bura, która przedstawiła zebranym Rolę Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i jego znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości.

Ciekawy wykład wzbogacony o prezentację multimedialną pozwolił na wykonanie uczestnikom ćwiczeń na różnego rodzaju materiałach i dokumentach.

Niezwykłe spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem studentów. Przedsięwzięcie zorganizowała mgr Aleksandra Sobik.