Aktualności

Aktualności

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 partnerem PWSZ w Raciborzu!

20220623_122352

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 partnerem PWSZ w Raciborzu!

Rośnie lista partnerów naszej uczelni. Do szanownego grona dołączył właśnie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, zwany popularnie „jedynką” lub „Kasprowiczem”.

Współpraca na nowe czasy

W odpowiedzi na wyzwania i możliwości przed jakimi staje dziś edukacja, dyrektor ZSO 1, mgr Marzena Kacprowicz oraz rektor PWSZ w Raciborzu, dr Paweł Strózik, 20 czerwca podpisali umowę o współpracy. Będzie to uzupełnienie trwającej już od kilku lat, relacji na linii szkoła-uczelnia, a także aktualizacja sformalizowanej już wcześniej kooperacji.

Wzajemne uzupełnianie

Umowa zakłada uczestnictwo uczniów w wykładach i lekcjach otwartych, warsztatach, spotkaniach, pracach kół naukowych czy artystycznych. Najzdolniejsi uczniowie ZSO1 będą mieli możliwość także korzystania z tutoringu – opieki kadry naukowej Uczelni. Z kolei szkoła deklaruje aktywne uczestnictwo w popularyzowaniu kierunków studiów prowadzonych przez Uczelnię.

Uczniowie będą mogli skorzystać np. z zajęć w ultranowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medyczej, zobaczyć laboratoria Instytutu Techniki, spróbować swych sił w Centrum Digitalizacji czy sprawdzić, jak wyglądają zajęcia z wykorzystaniem kabiny do tłumaczeń symultanicznych oraz sali konferencyjnej.

Ważny partner uczelni

– Z nieukrywaną radością witam w gronie partnerów naszej uczelni ZSO1. To szkoła z dużymi tradycjami i bardzo ważna instytucja edukacyjna w mieście. Mam nadzieję, że nowa umowa o współpracy wytyczy ścieżkę do kolejnych inicjatyw z korzyścią zarówno dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 jak i PWSZ w Raciborzu – dodał rektor dr Paweł Strózik.