Aktualności

AktualnościBON

Centrum Digitalizacji – nowoczesność użytkowa  

IMG_9141

Centrum Digitalizacji – nowoczesność użytkowa  

Kolejny supernowoczesny obiekt na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu! We wtorek 21 czerwca, uroczyście otwarto Centrum Digitalizacji. To studio składające się z zestawu profesjonalnych kamer 4K, oświetlenia studyjnego, profesjonalnych mikrofonów, promptera, mikserów audio/video i powierzchni greenscreen do tzw. kluczowania materiału, czyli wycinania nagrywanego obiektu z zielonego tła i nakładania go na inny materiał graficzny. W wyposażenie studia wchodzi także wysokiej klasy sprzęt komputerowy o dużej wydajności do montażu i obróbki materiału video.

Po co w Uczelni studio nagrań audio-video?

Celem utworzenia studia nagrań jest przygotowywanie przez kadrę dydaktyczną filmów do e-learningu z dostosowaniami dla osób z niepełnosprawnościami. Materiały dydaktyczne przedstawione są w nowoczesnej formie grafik, elementów 3D, rycin, obrazów, schematów, itp. Rejestracja filmów jest poprzedzona starannym zaplanowaniem przebiegu nagrania, zarówno treści, jak również jednostki czasu. Warto podkreślić, że każdy film jest rejestrowany z asystą techniczną – pracownika Centrum Digitalizacji, który na bieżąco optymalizuje proces nagrania, udzielając fachowych porad i wskazówek. To dzięki takiemu działaniu powstają jednostki dydaktyczne wyprzedzające nasze czasy… Każdy zrealizowany klip jest opatrzony tłumaczeniem na język migowy oraz napisami, a następnie jest umieszczony w bazie danych do pobrania przez studentów.

Szerszy kontekst

Studio służy przede wszystkim do przygotowania materiałów dydaktycznych z dostosowaniami dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale zarejestrowany materiał pozostanie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystali z niego także inni studenci, a nawet kadra dydaktyczna. W projekt zaangażowane są wszystkie instytuty, więc zakres tematyczny jest ogromny. W planach jest realizacja innych materiałów video, myślimy o filmach do nauki języków obcych.

Wsparcie UE, partnerzy projektu, szkolenia merytoryczne  

Studio powstało w ramach projektu „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem merytorycznym projektu jest „Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego” z Krakowa.

Przed realizacją nagrań przeprowadzono szereg szkoleń dla wykładowców, mających na celu zapoznanie ich z możliwościami i sposobem pracy w studio, a także podwyższeniem ich świadomości w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prowadzono także naukę języka migowego.

Potencjał motorem rozwoju

– Korzystamy z potencjału nauczycieli akademickich, działu IT i działu promocji uczelni. Wykorzystujemy  zainteresowanie i potencjał studentów, bo gdyby nie studenci, to nie byłoby centrum. To wszystko jest tworzone dla nich – powiedziała dr Danuta Zwolińska, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych PWSZ w Raciborzu.

– Obejrzałem kilka zrealizowanych nagrań i jestem pod ogromnym wrażeniem efektów tej pracy! Zawsze wierzyłem w umiejętności dydaktyczne naszych nauczycieli akademickich, ale to, co prezentują te nagrania przewyższa moje wyobrażenia. Cieszę się, że zadania realizowane w Centrum otworzyły zupełnie nowe obszary i sposoby nauczania. Szczególnie budującym jest fakt, że nasza kadra tak szybko przyswoiła nowe metody pracy – podsumowuje rektor Paweł Strózik.