Aktualności

AktualnościEdukacja Artystyczna

Foton na Zamku Piastowskim

fot.Katarzyna Zarembik FOTON (15)

Foton na Zamku Piastowskim

Wieloletnia współpraca pomiędzy raciborską PWSZ (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) a Zamkiem Piastowskim w zakresie organizacji: plenerów malarskich i fotograficznych, warsztatów twórczych, wystaw twórczości artystycznej zarówno wykładowców, jak i studentów oraz absolwentów czy konferencji, zaowocowała w semestrze letnim kolejnym cyklem wydarzeń artystycznych, tym razem w formie warsztatów fotograficznych pod hasłem: „Portret inscenizowany”

Doskonaląc sztukę fotografowania w zakresie portretu, studenci pierwszego roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych – zarazem nowi członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON – zrealizowali cykl sesji plenerowych na terenie Raciborza. Pierwsza z nich realizowana była 27 kwietnia a kolejne w maju i czerwcu. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zamku Piastowskiego Pani Krystynie Niklewicz studenci mogli skorzystać z odpowiednich rekwizytów, by odegrać rolę pary książęcej spacerującej po dziedzińcu i Parku Zamkowym. W kolejnych sesjach studentki odgrywały różne role, wcielając się w postacie turystów w sędziwym wieku czy modelki. Efekty tych działań (wybrane kadry w załączeniu) prezentowane były podczas przeglądu semestralnego wieńczącego drugi semestr roku akademickiego 2021/2022.