Aktualności

AktualnościEdukacja Artystyczna

ROZMOWY O FOTOGRAFII na temat: ŚWIADOMOŚĆ KADRU

FOTON 1.02.2023 foto Patrycja Sobczyk (3)

<strong>ROZMOWY O FOTOGRAFII na temat: ŚWIADOMOŚĆ KADRU</strong>

Początek lutego 2023 (01.02.2023) zaowocował spotkaniem członków Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON w formie seminarium o charakterze popularnonaukowym z cyklu „Rozmowy o fotografii”. Liczne grono zainteresowanych szeroko rozumianą fotografią spotkało się w pracowni fotografii Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, by rozważać problem znaczenia kadru fotograficznego dziś w odniesieniu do założeń pierwotnych. Funkcjonując w czasach nadprodukcji obrazu wielokrotnie zapomina się o świadomości kadru jako środka wyrazu, który tworzy samodzielną rzeczywistość. Ta fotograficzna rzeczywistość „wyrwana z kontekstu otoczenia”[1] stanowi istotę zarejestrowanego ujęcia, zarówno w odniesieniu do formy, jak i treści.

Seminarium było okazją do wymiany spostrzeżeń na powyższym temat pomiędzy zaawansowanymi stażem członkami Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON, a studentami edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych z Instytutu Architektury Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, jak również uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

Agnieszka Gogolewska FOTON, Stefan Krybus FOTON, Patrycja Sobczyk (Piechula) FOTON, Michał Sobczyk FOTON, Zuzanna Sczyrba FOTON, Anna Grzenik FOTON czy Marlena Golijasz FOTON, to grupa fotografików z dużym dorobkiem twórczym. Stefan Krybus FOTON w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wartość fotografii tradycyjnej, jej estetykę i niepowtarzalność. Patrycja Sobczyk FOTON, przedstawiła cykl fotografii ilustrujących barwę światła w krajobrazie okolic Pstrążnej, wzbogacając pokaz autorskim komentarzem. Michał Sobczyk FOTON wskazał wiele przykładów motywów ujętych świadomie w kadrze w określonym miejscu i czasie. Agnieszka Gogolewska FOTON (NOBEL STUDENCKI 2009) zaprezentowała cykl fotografii koni w dynamicznych ujęciach, niczym malarskie impresje zamknięte w kadrze fotograficznym. Zuzanna Sczyrba FOTON w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na zagadnienie ruchu i przenikania obrazów pomiędzy fotografią a filmem. Z kolei Anna Grzenik FOTON wypowiedziała się na temat macro-fotografii i kwestii percypowania obrazów poza horyzontem widzialnego. Marlena Golijasz FOTON opracowała referat na temat lokalnych zabytków architektury „Ocalić od zapomnienia”.  Swój punkt widzenia na temat świadomości kadru przedstawiła również Emilia Niewrzoł – studentka I roku edukacji artystycznej, jako kandydatka starająca się o członkostwo w FOTON-ie.

Gościem honorowym był tym razem Pan Jerzy Kawulok – założyciel grupy fotograficznej FOTOSPICHLERZ, który przybył na seminarium celem nawiązania współpracy z FOTON-em. Pan Kawulok zaprezentował swój dorobek artystyczny oraz zapoznał uczestników seminarium z działalnością Stowarzyszenia Działań FOTOSPICHLERZ w Czernicy.

„Rozmowy o fotografii”, to forma klasycznych spotkań wrażliwych ludzi zainteresowanych tą jakże dziś popularną dyscypliną sztuki, pozwalająca na wymianę doświadczeń, refleksje nad wartością sztuki w życiu codziennym oraz będąca źródłem inspiracji twórczej dla wielu.  


[1] Zbigniew Tomaszczuk, Świadomość kadru – szkice z estetyki fotografii, Wydawnictwo KROPKA, Września 2003, str.49.