Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Prezentacja semestralna przyszłych architektów z ANS w Raciborzu. O czym wiedzieć powinien przyszły architekt?

IMG_20230119_111728

Prezentacja semestralna przyszłych architektów z ANS w Raciborzu. O czym wiedzieć powinien przyszły architekt?

W procesie kształcenia przyszłych architektów ogromne znaczenie ma nie tylko rozwój umiejętności projektowania ale także rozwój świadomości roli jaką będą pełnić w społeczeństwie. Każdy chcący w przyszłości realizować się w wybranym kierunku powinien jak najlepiej poznać warunki i obszar działania w jakim przyjdzie mu się poruszać.

Dlatego od kilku lat na pierwszym semestrze studiów architektonicznych realizujemy w Instytucie Architektury przedmiot Elementy przekazu projektu architektonicznego. W ramach cotygodniowych spotkań studenci poznają najpierw poprzez prezentacje prowadzącego jaki jest zakres zadań warunki pracy architekta. Następnie, środki i możliwości prezentacji idei architektonicznych, ramy prawne funkcjonowania i pozycję w procesie budowlanym. Poruszane są także zagadnienia dotyczące dobrych
i złych wzorców oraz krytyki architektonicznej. Podsumowaniem całego przedmiotu jest wykonanie przez Studenta za pomocą wybranych przez siebie środków posteru o sobie, swojej przyszłości w wybranym kierunku m.in. poprzez wskazanie wzorca projektanta oraz realizacji architektonicznej. Równie istotnym, ocenianym elementem zaliczenia przedmiotu jest publiczna prezentacja, dzięki której Student ma możliwość wypracowania odpowiedniej postawy do prowadzenia w przyszłości dialogu ze społeczeństwem.