Aktualności

AktualnościInstytut Techniki

Pierwsi inżynierowie Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu!

IMG_4669 kopia

Pierwsi inżynierowie Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu!

Pierwsi inżynierowie Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu opuścili mury 9.02 2023 a są to absolwenci kierunku Automatyka i robotyka: inż. Marcin Auer, inż. Rafał Bombik, inż. Mateusz Drobny, inż. Krzysztof Polnik oraz inż. Adam Sniehotta oraz absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji: inż. Michał Baldy, inż. Leszek Czyszczoń, inż. Magdalena Herzog, inż. Mateusz Kurzeja oraz  inż. Karolina Matuszek. Obydwa kierunki prowadzone są w Instytucie Techniki i są kierunkami praktycznymi, w których podczas procesu edukacji student ma możliwość zdobycia praktycznych umiejętności miedzy innymi podczas 6 miesięcznych praktyk.

W tym roku tytuł inżyniera otrzymują po raz pierwsi absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest nowoczesnym kierunkiem studiów skonstruowanym w oparciu o nauki o zarządzaniu oraz kompetencje inżynierskie. Istotnym elementem programu kształcenia jest dodatkowy moduł zajęć z języków obcych w zakresie specjalistycznego języka biznesowego oraz języka technicznego. Program kształcenia dla kierunku ZiIP zbudowano w taki sposób, aby łącząc wiedzę menedżerską z elementami wiedzy inżynierskiej dać zdecydowanie większe możliwości absolwentom na rynku pracy.

Skonstruowany nowoczesny program jest równocześnie odpowiedzią na wymagania wielu pracodawców, którzy poszukują menedżerów posiadających umiejętności techniczne lub inżynierów znających problemy zarządzania. Interdyscyplinarność kierunku daje absolwentom gruntowne i staranne wykształcenie przygotowujące do podjęcia pracy w dowolnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych, pozwalając jednocześnie na swobodne nawiązanie współpracy na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach zarówno z konstruktorami, ekonomistami, technologami, informatykami oraz innymi specjalistami.