Aktualności

Aktualności

Uroczysty Senat Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Uczelnia ma nowy sztandar i ceremoniał uroczystości

fot.Gabriela Habrom-Rokosz (3)

<strong>Uroczysty Senat Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Uczelnia ma nowy sztandar i ceremoniał uroczystości</strong>

To wyjątkowa chwila w życiu społeczności akademickiej. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu, które odbyło się 23 marca 2023 r., w obecności przedstawicieli Rady Uczelni oraz zaproszonych gości –członków społeczności akademickiej, przyjęto dokumenty, które dopełniają zmianę nazwy na Akademię Nauk Stosowanych.

Z karty historii…

Uroczysty Senat otworzyło oficjalne wystąpienie JM Rektora, dra Pawła Strózika. W swojej prezentacji „W drodze do akademii” Rektor opowiedział o procesie transformacji z poprzedniej nazwy na nową, podkreślając współdziałanie wszystkich organów Uczelni. Podkreślił, że to nie tylko zmiana kosmetyczna, ale również jakościowa: ­

Warunkiem rozpoczęcia procesu zmiany nazwy było spełnienie konkretnych kryteriów kwantytatywnych i kwalitatywnych, w tym brak negatywnej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia spełnia wszystkie kryteria, dlatego mogliśmy wszcząć działania formalne

– powiedział JM Rektor dr Paweł Strózik
Sztandar i ceremoniał – budowanie tożsamości społeczności akademickiej

W porządku obrad Senatu znalazło się m.in. głosowanie nad dokumentami wprowadzonymi w Alma Mater Ratiboriensis. Po raz pierwszy w historii Uczelni przyjęto „Regulamin ceremoniału akademickiego”, dokument określający tradycje i zwyczaje akademickie oraz promujący szacunek do symboli i insygniów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Regulamin zawiera, m.in. protokoły przebiegu uroczystości uczelnianych (Inauguracja roku akademickiego, immatrykulacja studentów, promocja absolwentów), opisy insygniów i strojów akademickich oraz prezentację nowego sztandaru. Podczas uroczystości przedstawiono sztandar i omówiono jego symbolikę.

Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu. Główna strona sztandaru (awers) jest biała. Na białym tle umieszczone jest godło Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Rewers sztandaru jest biało-czerwony. Na tym tle w centrum umieszczony jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Tarcza otoczona jest złotym obramowaniem. Płat sztandaru przymocowany jest do drzewca z jasnego drewna zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w złotej koronie.

Księga identyfikacji wizualnej – godło i logotyp

W ramach zwyczajnych procedur przyjęto „Księgę identyfikacji wizualnej”, zawierającą nowe godło i logotyp, „Regulamin pracy Senatu” i uaktualnioną wersję „Regulaminu studiów”. Zaprezentowano także nowy wzór dyplomu ukończenia studiów. Forma logo, to otwarte koło – sygnet, którego elementy są ułożone w nieregularne pierścienie, dając wrażenie ruchu. Symbolizuje to stały rozwój Uczelni oraz dynamikę jej działań. Kolory również posiadają znaczenie: kolor niebieski symbolizuje otwartość, inteligencję, szerokie spojrzenie; odcienie szarości kojarzone są z nowoczesnością, innowacyjnością i profesjonalizmem. Kolor biały to symbol początku, czystej karty i otwartości – stanowi odzwierciedlenie pustej przestrzeni, którą można wypełnić, a zatem pobudza kreatywność i wyobraźnię.

– Społeczność Uczelni mocno utożsamia się z dotychczasowym znakiem oraz przypisanymi do niego barwami. Postanowiliśmy o pozostawieniu tego symbolu, ponieważ dobrze oddaje obraz Uczelni – ukazując cele i wartości, do których Akademia dąży i którym hołduje. Podkreśla chęć ciągłego rozwoju, kreatywność, innowacyjność, poszerzanie wiedzy i kulturowej świadomości. Wskazuje na zróżnicowaną ofertę edukacyjną Akademii i otwartość na współpracę nie tylko w subregionie raciborskim, ale również na terenach ościennych – dodał Rektor.  

ANS w Raciborzu – Społeczność z tradycjami

Przyjęte symbole i ceremoniały to nie jedyne elementy społeczności Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Od kilku lat wspólnie obchodzony jest listopadowy „Dzień Studenta” czy „Święto upamiętnienia założenia Uczelni w Raciborzu”, które przypada na drugi tydzień marca.