Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Wykład otwarty – „Transformacja czy stagnacja? Wyzwania i szanse dla miast średnich w erze cyfrowej rewolucji przemysłowej

IMG_0524

Wykład otwarty – „Transformacja czy stagnacja? Wyzwania i szanse dla miast średnich w erze cyfrowej rewolucji przemysłowej

W dniu 13 kwietnia 2023r.  gościliśmy w naszej uczelni pracowników naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Agnieszkę Sobola – Gwosdz oraz prof. Krzysztofa Gwosdza.

Pani doktor jest ekspertką ds. gospodarki i rynku pracy natomiast prelegent profesor Krzysztof Gwosdz jest autorem ponad dziewięćdziesięciu prac i ekspertyz dotyczących m.in. problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, restrukturyzacji miast i okręgów przemysłowych, efektów specjalnych stref ekonomicznych, relokacji działalności gospodarczej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ekonomiki miast i regionów oraz rewitalizacji. Brał udział w ponad 20 projektach eksperckich realizowanych m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Śląskiego, Opolskiego i Podkarpackiego oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Urzędu Miasta Krakowa. Jako visiting professor i w ramach staży krótkoterminowych Erasmus+, CEEPUS wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Osace, Nowym Sadzie, Ostrawie, Grazu i Mariborze. Jest członkiem  Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oraz międzynarodowych sieci badawczych GERPISA i CAT. Za dotychczasową działalność otrzymał, m.in. nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tygodnika „Polityka”, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego dla wyróżniających się pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nagrodę im. Wincentego Pola. Wygłosił on wykład pt. „Transformacja czy stagnacja? Wyzwania i szanse dla miast średnich w erze cyfrowej rewolucji przemysłowej.

W wykładzie poruszono niezwykłe ważne kwestie współczesnych trendów występujących w procesach rozwojowych małych i średnich miast. Profesor przedstawiał obraz geografii ekonomicznej Polski na tle współczesnej Europy. Niezwykle interesująco, barwnie z pomocą i elementami interakcji uczestników wykładu zarysował perspektywy rozwoju miasta Raciborza i regiony, w którym żyjemy. Po wykładzie zabrała głos Pani dr Agnieszka Sobala – Gwosdz. Omówiła ona współczesne uwarunkowania i perspektywy zawodowe młodych osób. Zwróciła uwagę na pożądane u pracodawców kompetencje przyszłości. W wykładzie zorganizowanych przez koło naukowe administratywistów uczestniczyło około 90 osób w tym uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.