Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

XVI Raciborskie Seminarium Pedagogiczne

IMG_5386

XVI Raciborskie Seminarium Pedagogiczne

W Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu 18 kwietnia br. odbyło się XVI Raciborskie Seminarium Pedagogiczne, tym razem pod hasłem Społeczno-środowiskowe uwarunkowania zdrowia i choroby, perspektywa pedagogiczna i medyczna.

Organizatorzy wydarzenia to Instytuty Studiów Edukacyjnych oraz Kultury Fizycznej i Zdrowia ANS w Raciborzu, a partnerzy to Miasto Racibórz, Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Raciborzu, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Zarząd Oddziału w Katowicach, a także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu.

W seminarium udział wzięli (według kolejności prezentacji):

Sesja I
mgr Krzysztof Żychski – Polityka oświatowa Miasta Racibórz
dr n. med. i n o zdr. Krystyna Klimaszewska – Medycyna i pedagogika jako wspólny mianownik dla chorób cywilizacyjnych i społecznych
dr n. med. Wiesława Kołodziej – Uczymy się przez doświadczenie – niska i wysoka wierność w symulacji medycznej
dr n. farm. Leszek Spandel – Polipragmazja (wielolekowość) jako problem zdrowia publicznego
mgr Barbara Mikołajec – Współczesne wyzwania w edukacji diabetologicznej
mgr Aneta Trzcińska – Edukacja pacjenta w obliczu zagrożenia na przykładzie pacjenta hemodializowanego
dr Beata Naworska – Od etyki troski do praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych

Sesja II – sekcja A
dr Beata Fedyn – Proces szkolnej edukacji zdrowotnej czynnikiem warunkującym zdrowie
dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. Uczelni – O zdrowej współpracy środowisk edukacyjnych (przykład z praktyki)
dr Tomasz Szwed – Wybrane zdrowotne aspekty kształcenia matematycznego
dr Ilona Gembalczyk – Środowiskowe uwarunkowania promocji zdrowia w środowisku lokalnym
dr Kornelia Solich – Zagrożenia zdrowia dzieci przedszkolnych – wybrane determinanty
dr Renata Stefańska-Klar, dr Gabriela Kryk – Zdrowie psychiczne uczniów ze spektrum autyzmu w kontekście uwarunkowań środowiskowych i profilaktycznych zadań szkoły
dr Monika Urbanek – Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w raciborskich szkołach
dr Jolanta Gabzdyl – Organizacja studiów a zdrowie studentów

Sesja II – sekcja B
dr Ludmiła Nowacka – Dylematy uczniów szkół sportowych wokół zdrowia
Koło Naukowe „Pielęgniarstwo w Nauce i Praktyce” Zuzanna Matóg – Amputacja kończyny dolnej – studium przypadku
Koło Naukowe „Pielęgniarstwo w Nauce i Praktyce” – Wiktoria Kondziołka – Mięsak dłoni – studium przypadku
Koło Naukowe „Pielęgniarstwo w Nauce i Praktyce” Julianna Jeszka i Paweł Rygiel – Nowotwór prostaty
Koło Naukowe „Resocjalizacja”, Samanta Opic i Marcin Rudnicki – Wiedza młodzieży na temat uzależnień
Koło Naukowe Pedagogów – Znaczenie gier i zabaw ruchowych w procesie kształcenia młodszych uczniów
Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej – Dni urody raciborskiego „MEDYKA” – relacja z badań
mgr Beata Gawłowska, mgr Ewa Świerczek – W kierunku budowania dobrostanu studentów