Aktualności

AktualnościErasmus+Instytut Architektury

Wizyta gościa z Turcji w ramach Erasmus+

IMG_5481

Wizyta gościa z Turcji w ramach Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ w dniach 24-27 kwietnia br. gościliśmy w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu profesora dr Oguza Ozbek z  Uniwersytetu w Pamukkale w Turcji. Była to wizyta monitoringowa, a zadaniem jej było zweryfikowanie warunków, w jakich studenci zagraniczni odbywają studia w naszej Uczelni.

W semestrze letnim w Raciborzu mobilność realizuje dwóch studentów z Pamukkale na kierunku Architektura. W trakcie wizyty profesor Oguz Ozbek realizował swój program dydaktyczny z planowania przestrzennego i regionalnego oraz spotkał się z władzami Uczelni. Zapoznał się z funkcjonowaniem i organizacją procesu kształcenia, systemem pracy ze studentami i metodami nauczania, a także ze sposobami współpracy ze środowiskiem lokalnym. Nie obyło się bez spotkania ze studentami polskimi Instytutu Architektury, a także tureckimi, którzy w semestrze letnim realizują program studiów w ANS.  Uniwersytet w Pamukkale to uczelnia, z którą ANS ma bardzo dobre relacje. Od wielu lat realizowanych jest wiele mobilności studenckich w ramach programu Erasmus+.