Aktualności

AktualnościErasmus+Instytut Techniki

„Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w Aalborg Universitet w Danii

IMG-20230426-WA0007

„Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w Aalborg Universitet w Danii

W dniach 23-29.04.2023 r. Dyrektor Instytutu Techniki dr inż. Małgorzata Kuchta była uczestnikiem wizyty studyjnej, organizowanej i przeprowadzonej w ramach projektu pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w Aalborg Universitet w Danii. Celem wizyty studyjnej było poprawa kompetencji zarządczych kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie:
• umiędzynarodowienie uczelni,
• współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
• rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,
• metodologii PBL (Problem Based Lerning)
• współpracy uczelni i instytutów badawczych,
• komercjalizacji wyników badań,
• modeli uczelni,
• rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.
Wyjazd studyjny pozwolił na zapoznanie się z dobrymi praktykami w zarządzaniu systemem szkolnictwa wyższego oraz poznaniu nowych kierunków zmian i trendów w tym obszarze. Daje to możliwość wdrożenia nowych metod i poniesienia kompetencji kadry.

Aalborg Universitet oferuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Inżynieryjno-Przyrodniczym, Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydziale Techniczny Informatyki i Projektowania. AAU w ramach procesu edukacyjnego wykorzystuje metodę „The Aalborg Model for Problem Based Learning (PBL)”. Według US News World Ranking, Aalborg University uplasował się na 250 miejscu w ogólnych światowych rankingach uniwersytetów oraz na 8 miejscu na świecie i na pierwszym miejscu w Europie w dziedzinie inżynierii.

Celem projektu jest przeprowadzenie między innymi szkoleń krajowych i zagranicznych  w ramach poprawy kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, organizacja i przeprowadzenie szkoleń krajowych i zagranicznych (lub innych form kształcenia) podnoszących kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni, w szczególności w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania finansami, zarządzania projektami, właściwego wydatkowania środków publicznych w kontekście przeciwdziałania działaniom korupcyjnym, komunikacji naukowej i kształtowania postaw proinnowacyjnych, aktualnych przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego oraz nauki, absorpcji środków finansowych np. z Horyzontu 2020, szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych.