Aktualności

Aktualności

WNIOSKI NA STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

Teen students at the library

WNIOSKI NA STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

Termin składania  wniosków stypendialnych na semestr zimowy ZOSTAŁ PRZYSPIESZONY I W TYM ROKU BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ WE WRZEŚNIU 2023R., jak niżej:

Dla II – V rok: od 06.09 do 29.09.2023r. (II – V rok)

Tylko I rok : od nadania nr indeksów do 06.10.2023r.

Osoby ubiegające się o stypendium rektora w związku z osiągnięciami muszą wystąpić w formie elektronicznej w terminie do 22.09.br. o zaopiniowanie dokumentacji osiągnięć do Dyrekcji na formularzu 2a wypełnionym, podpisanym z załączoną dokumentacją, którą należy wgrać na platformę studenta jako załączniki do wniosku.

Informacje szczegółowe na temat procedury oraz zakresu wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie Akademii pod zakładką studia – stypendia (pomoc materialna)– formalności, wymagane dokumenty po linkiem:

https://repozytorium.akademiarac.pl/index.php?p=Stypendia%2FFormalno%C5%9Bci+-+wymagane+dokumenty