Aktualności

AktualnościEdukacja ArtystycznaInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut Techniki

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

fot.Gabriela Habrom-Rokosz (193)

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Racibórz świętuje akademickie tradycje – 10 października Raciborskie Centrum Kultury gościło uczestników inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Nauk Stosowanych. Wśród obecnych gości znaleźli się studenci, kadra uczelni, znani politycy, samorządowcy, duchowni oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Wyzwania i rola uczelni w dzisiejszych czasach

Rektor Akademii, dr Paweł Strózik, podkreślił w swojej mowie dynamiczną naturę świata oraz ważność edukacji w odpowiedzi na te zmiany. Mówiąc o „czarnych łabędziach” – nieprzewidywalnych zdarzeniach o dużej skali wpływu, takich jak pandemie czy kryzysy – zaznaczył, że to edukacja i budowanie świadomości jest kluczem do przyszłości i jedynym sposobem radzenia sobie z niepewnością. Rektor przedstawił również osiągnięcia kadry i studentów w poprzednim roku i nakreślił plany na przyszłość. – To był czas intensywnej pracy, rok zbierania plonów z wcześniej posianych ziaren. Można go także określić rokiem stabilności i budowania. – powiedział dr Strózik.

Osiągnięcia uczelni w minionym roku

ANS w ostatnim roku zyskała stabilność i skupiła się na budowaniu swojego potencjału. Przyjęto 539 studentów na 13 kierunków, co, w obliczu trudnej sytuacji demograficznej, jest dużym sukcesem. Rektor zauważył w swojej mowie rosnącą rolę uczelni w regionie.

Znani goście dzielą się refleksjami

Biskup Kopiec podkreślił znaczenie empatii i ciepła w społeczności akademickiej.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński otwarcie chwalił rozwój raciborskiej ANS nazywając uczelnię „wspaniałym przedsięwzięciem”: – Uczelnia jest motorem napędowym rozwoju naszego miasta. Inne miasta nam tego zazdroszczą. Nowe kierunki, nowi studenci. Uczą się tego, czego wymaga rynek pracy. Dajecie nadzieję, że w czasach burz i wichrów niepewnych, mamy ostoję, przyszłość Raciborza. Rozwijamy miasto, region, państwo wysiłkiem wspólnym. Możemy być optymistyczni, że przyszłość choć trudna, będzie dzięki uczelni trochę bezpieczniejsza. Rząd chce pomagać uczelni. Łączyć uczelnię z biznesem. Oby wysiłek realizował się każdego dnia. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok akademicki – powiedział minister.

Równie serdeczne słowa do społeczności akademickiej skierowała Ewa Gawęda Senator RP: – Kiedy 4 lata temu pierwszy raz spotkałam się z władzami uczelni była to jeszcze PWSZ, dziś to już Akademia. Obserwowałam jej dynamiczny rozwój, a dziś można spytać z kim uczelnia jeszcze nie współpracuje? Tak szerokie to grono. Z mojego doświadczenia to współpraca wzorowa. Czuję się tu jak w domu, to wizytówka naszego okręgu, ogromne ogniwo napędowe dla Raciborza. Przez 4 lata miasto odnotowało równie dynamiczny rozwój. Dziękuję prezydentowi za dobrą współpracę na linii Miasto – ANS.

Gabriela Lenartowicz, posłanka na Sejm, zachęciła do „kroczenia ścieżką prawdy, szacunku i miłości”. Grzegorz Swoboda, Starosta Raciborski, podkreślił w imieniu zarządu powiatu fakt znaczenia uczelni oraz dumy z osiągnięć kadry i studentów. Prezydent Raciborza, Dariusz Polowy, wspominał o swoich czasach studenckich, podkreślając wartość relacji nawiązanych w czasie studiów. Inni mówcy również chwalili uczelnię za jej wkład w rozwój Raciborza.

Gratulacje z całej Polski – odznaczenia państwowe dla kadry uczelni

Do uczelni spłynęło wiele życzliwych listów od innych uczelni i instytucji, które zaprezentował dr inż. Tomasz Czyszpak Prorektor ds. organizacji (listy publikujemy na końcu artykułu).

W trakcie inauguracji wręczono także odznaczenia państwowe. Medal złoty za długoletnią służę otrzymali: dr Kornelia Solich, dr Renata Sput, mgr Katarzyna Stadnik oraz mgr Grzegorz Wachowaki, srebrny medal za długoletnią służbę otrzymała dr Katarzyna Rybińska.

Uroczyste ślubowanie

Na scenie nie  zabrakło także najważniejszego punktu programu, czyli aktu immatrykulacji (uroczystego ślubowania studenta pierwszego roku) w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich kierunków i instytutów:

• Administracja: Wiktoria Fuss

• Bezpieczeństwo państwa: Wiktor Świątek

• Automatyka i Robotyka: Dominik Krybus

• Zarządzanie i inżynieria produkcji: Mateusz Płotek

• Zarządzanie i inżynieria produkcji: Jakub Kwiatkowski

• Filologia: Kinga Kuźniar

• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: Weronika Mrozek

• Pedagogika resocjalizacyjna opiekuńczo-wychowawcza: Amelia Fojcik

• Architektura: Karolina Czogała

• Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: Dorota Kuryło

• Pielęgniarstwo: Julia Auguścik

• Wychowanie fizyczne: Julia Czepczor

Po zakończeniu immatrykulacji mieliśmy okazję wysłuchać mowy dr Beaty Fedyn, Prorektor ds. studentów (można ją przeczytać tutaj) oraz przemówienia przedstawicielki Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Zuzanny Muchy.

Podsumowanie i podziękowania

Podczas uroczystości odbyły się również wystąpienia przedstawicieli kadry dydaktycznej oraz studentów, którzy dziękowali za wsparcie i zachęcali do ciągłego rozwoju oraz budowania wspólnoty akademickiej.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Mariusz Twardawa pt. „Czy jesteśmy bezpieczni energetycznie”. W trakcie mowy wykładowca akademicki Instytutu Techniki pochylił się nad rozwojem źródeł energii dla Polski w perspektywie najbliższych dekad.

Na zakończenie uroczystości, wszyscy uczestnicy wyrazili optymizm i nadzieję na kolejny rok pełen osiągnięć i sukcesów w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Uroczystość zakończył wspaniały recital zespołu „Silesian Jazz Daughters”.