Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Wybrano najlepsze prace dyplomowe i kursowe w województwie śląskim

image0

Wybrano najlepsze prace dyplomowe i kursowe w województwie śląskim

13 października W Muzeum Śląskim w Katowicach miało miejsce prawdziwe święto architektury.  Odbyła się poczwórna gala konkursu na: Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego, Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polski (TUP) oddział Śląski na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską / licencjacką i kursową z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju, Śląski Dyplom Roku oraz Architektura Roku 2023. Konkurs jest organizowany co roku przez Zarząd Woj. Śląskiego we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz śląskim oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich w partnerstwie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią. Patronat honorowy od lat sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

NAGRODĘ ROKU  w XXXIV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową TUP otrzymał:

inż. arch. Maciej Godlewski

za pracę zatytułowaną

Projekt rewitalizacji nabrzeża Odry jako narzędzie dostosowania miasta do zmian klimatycznych i potrzeb mieszkańców

PROMOTOR:  Dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak, Prof. ANS

 WYRÓŻNIENIE ROKU 2023

w międzyuczelnianym konkursie na najlepszą pracę kursową z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju przyznano dla autorów opracowania pt.

„Culture hive”. Koncepcja zagospodarowania terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach.

Zuzanny Trybuś oraz Mateusza Magiery sem 7 Instytut Architektury ANS

PROWADZĄCY: mgr inż. arch. Roksana Karwalska, mgr inż. arch. Maciej Sołtysik

Głównym celem tego prestiżowego konkursu jest nagrodzenie najlepszych prac dyplomowych i kursowych wykonanych na śląskich uczelniach. Są to prace urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzenie publiczne w naszym regionie promujące zmiany jakościowe sprzyjające podnoszeniu atrakcyjności przestrzeni Województwa Śląskiego.