Aktualności

AktualnościRUSS

Samorząd studencki z nowym Sternikiem

IMG_5830 kopia

Samorząd studencki z nowym Sternikiem

W dniu 28 czerwca odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Studenckiego. Jego nowym przewodniczącym został Jakub Rzerzacz, student 2. roku architektury.

Symboliczne przekazanie władzy nastąpiło dwa dni później podczas oficjalnego spotkania u rektora Uczelni, dra Pawła Strózika z ustępującym i nowym Przewodniczącym RUSS. Na spotkaniu omówiono dotychczasową współpracę władz Akademii z Samorządem Studenckim, wskazano na sukcesy, wydarzenia organizowane przez Samorząd oraz aktywność studentów w upływającym roku akademickim. Rektor podziękował Przewodniczącemu, Pawłowi Ośce, za jego zaangażowanie i działalność na rzecz rozwoju Uczelni i budowania twórczej atmosfery wśród studentów. W związku z kończeniem pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rektor wyraził wdzięczność w imieniu społeczności Akademii za Jego wszelkie działania i pomoc w prowadzeniu Uczelni. Pan Przewodniczący otrzymał także prezent materialny – kartę podarunkową.  

Rektor pogratulował wyboru i zapewnił nowego Przewodniczącego RUSS o życzliwości i woli współpracy władz Uczelni z Samorządem Studenckim. Następnie omówiono najważniejsze plany w kolejnym roku akademickim.

Rola Samorządu w Uczelni

Warto przy tej okazji przypomnieć, jak ważną funkcję pełni Samorząd w Uczelni.  

Podstawy prawne i ustrój 

Samorząd Studencki tworzy ogół studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Organizacja działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uczelni oraz Regulaminu RUSS. Organami kolegialnymi Samorządu Studenckiego są: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, składająca się z 12 studentów, oraz Zarząd Rady, który w skład którego wchodzi przewodniczący RUSS oraz dwóch członków RUSS. Organy Samorządu współpracują z władzami Uczelni w ramach realizacji zadań statutowych oraz strategii rozwoju biorąc tym samym istotny udział w zarządzaniu Uczelnią.

Zadania RUSS: dydaktyka, finanse, organizacja Uczelni 

Do zadań RUSS w zakresie poprawy jakości kształcenia należy opiniowanie regulaminu studiów oraz programów studiów wszystkich kierunków w ramach oferty edukacyjnej Uczelni. Członkowie Rady mają także realny wpływ na zarządzanie finansami, gdyż ich opinia jest niezbędna przy ustalaniu regulaminu opłat za usługi edukacyjne, regulaminu świadczeń dla studentów oraz podziału funduszu świadczeń dla studentów. Warto zaznaczyć, że reprezentacja studentów jest obecna w organach kolegialnych i wyborczych Uczelni: przewodniczący RUSS jest członkiem Rady Uczelni, a wybranych czterech studentów – członkami Senatu ANS w Raciborzu. Przedstawiciele Samorządu wchodzą również w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej, Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Rady Bibliotecznej. Jednak najważniejszym zadaniem RUSS jest integracja środowiska studenckiego, co stanowi najprzyjemniejszą cześć działalności Samorządu.

Serdecznie gratulujemy nowemu Przewodniczącemu i życzymy dobrych pomysłów i pomyślności w ich realizacji!

dr Paweł Strózik, Paweł Ośko, dr Beata Fedyn
Paweł Ośko, Jakub Rzerzacz