Aktualności

AktualnościInstytut Techniki

3. miejsce w konkursie ARP na najlepszą pracę inżynierską dla absolwenta ANS

KDP 2023 (161)_NA STRONE

3. miejsce w konkursie ARP na najlepszą pracę inżynierską dla absolwenta ANS

Pan inż. Michał Baldy zdobył III miejsce w V Edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską organizowanego w ramach programu Kadry dla Przemysłu, w kategorii prac inżynierskich. Wyróżniony został projekt inżynierski pt.: „Optymalizacja procesu produkcji na dziale przygotowania produkcyjnego i gięcia na giętarce LVD w firmie Kamet S.A.” zrealizowany pod opieką dr inż. Mariusz Twardawy. Pan Michał jest tegorocznym absolwentem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

W tym roku prace dyplomowe wyłonione zostały w następujących obszarach:
  • Zarządzenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym (przemysłowym).
  • Technologie informatyczne w przemyśle.
  • Niskoemisyjne i odnawialne źródła energii.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem.
Usprawnienia dające efekt

Głównym celem pracy było przedstawienie zastosowania narzędzi Kaizen oraz 5S do podniesienia efektywności w zakładzie produkcyjnym Kamet S.A. w Reńskiej Wsi. Przeprowadzona optymalizacja procesu produkcji na dziale gięcia wykazała, że niewielkim nakładem finansowym, czasowym oraz zaangażowaniem pracowników w poświęcone zmiany można znacznie przyspieszyć proces produkcyjny, polepszyć komunikację między kierownictwem, a pracownikiem, a także komunikację na poziomie pracownik- pracownik. Wprowadzenie zmian w celu utrwalenia nowych nawyków u pracowników zostało skontrolowane po upływie miesiąca i wykazało, że zmiany nadal są stosowane, otrzymane czasy w trakcie badania potwierdzają się, a pracownicy i kierownictwo są zadowoleni z uzyskanych wyników w związku z czym wdrożone pomysły chcą przełożyć na inne działy produkcyjne w firmie w celu usprawnienia pracy w całym zakładzie, a także dokonać dzięki temu eliminacji wąskich gardeł.

Optymalizacja przyniosła firmie korzyść w postaci szybszej i sprawniejszej realizacji projektów, co za tym idzie również korzyści finansowe, ponieważ w czasie krótszym pracownicy wykonują więcej projektów, a w czasie jaki został zaoszczędzony firma może realizować małe projekty z innymi kontrahentami.

– Serdecznie gratuluję naszemu absolwentowi Panu Michałowi Baldzie zdobycia III miejsca w konkursie Agencji Rozwoju Przemysłu na najlepszą pracę inżynierską. To spore wyróżnienie jest nie tylko potwierdzeniem umiejętności pana Michała, ale także wysokiego poziomu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiami do rekrutacji na nowy rok akademicki – powiedział dr Paweł Strózik, prof. Uczelni, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

https://arp.pl/pl/o-arp/dla-mediow/aktualnosci/agencja-rozwoju-przemyslu-nagradza-najzdolniejszych-studentow/