Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaNarodowa Reprezentacja Akademicka

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu Wspiera Studentów-Sportowców. Narodowa Reprezentacja Akademicka – IV edycja

nra

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu Wspiera Studentów-Sportowców. Narodowa Reprezentacja Akademicka – IV edycja

Projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” ma za zadanie wspierać proces kształcenia studentów-sportowców. W jego ramach Uczelnia uzyskuje dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów-sportowców, którzy realizujących karierę sportową. Zajęcia dydaktycznych realizowane są w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego zgodnie z otrzymaną dodatkową liczbą godzin na danego studenta-sportowca.

– To już drugi rok i kolejna edycja projektu „Narodowa Reprezentacja Akademicka” w której nasza Uczelnia bierze aktywny udział. Pozytywne doświadczenia z ubiegłej edycji przekonały nas, że ten projekt jest ogromnym wsparciem pozwalającym naszym studentom łączenie wyczynowego uprawiania sportu z edukacją akademicką. W tym roku udało się uzyskać wsparcie dla 9 studentów-sportowców kierunku Wychowanie Fizyczne, którzy zawodową karierę sportową łączą z nauką – powiedział dr Andrzej Samołyk, koordynator projektu NRA w ANS w Raciborzu. – Mam ogromną nadzieję, że dzięki takim działaniom, z każdą kolejną edycją ta liczba będzie rosła, że coraz więcej studentów-sportowców będzie wybierało karierę dwutorową w murach naszej Uczelni – podsumowuje.

Wyzwania studiujących sportowców

Sportowcy wyczynowi często stają przed dylematem równoważenia kariery sportowej z edukacją akademicką. Wymagający harmonogram treningów i zawodów często koliduje z wymaganiami akademickimi, prowadząc do przerywania lub rezygnacji ze studiów.

Projekt wsparcia akademickiego dla sportowców

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu angażuje się w program „Narodowa Reprezentacja Akademicka”, mający na celu wsparcie studentów-sportowców. Inicjatywa ta umożliwia realizowanie równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej, oferując środki finansowe na organizację indywidualnie dopasowanych zajęć dydaktycznych. Dzięki przystąpieniu do IV edycji programu, aż 9 studentów z kierunku Wychowanie Fizyczne, będzie miało szansę na efektywne połączenie ścieżki sportowej wraz z nauką.

Kryteria uczestnictwa w programie

Program jest dostępny dla studentów-sportowców realizujących edukację na jednym kierunku studiów. Obejmuje on osoby, które nie ukończyły jeszcze danego stopnia na innym kierunku, z wyjątkiem tych, którzy studiują równocześnie na dwóch kierunkach.

Dodatkowe zajęcia i dofinansowanie

Dla uczestników programu możliwe jest zorganizowanie dodatkowych zajęć i konsultacji aż do dnia obrony pracy dyplomowej. Dofinansowanie jest naliczane w oparciu o liczbę uprawnionych studentów i kierowane bezpośrednio do uczelni.

Rola Ministerstwa Edukacji i Nauki

Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczelnie otrzymujące wsparcie finansowe mogą je wykorzystać na indywidualne dopasowanie procesu kształcenia, co pozwala studentom na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej, jednocześnie realizując cele edukacyjne.