Aktualności

AktualnościRUSS

Nowa Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego spotkała się z władzami Uczelni

IMG_7213

Nowa Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego spotkała się z władzami Uczelni

„Nie ma uczelni bez studentów i nie ma uczelni bez samorządu” pod takim hasłem 11 stycznia 2024 roku w budynku głównym ANS w Raciborzu odbyło się spotkanie władz uczelni z nowo wybranymi członkami Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

W nowym gronie

Uczestnikami rozmów byli: Jakub Rzerzacz (architektura) przewodniczący RUSS, dr Paweł Strózik, prof. Uczelni, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, dr Beata Fedyn, prof. Uczelni, Prorektor do spraw studentów, dr inż. Tomasz Czyszpak, Prorektor do spraw organizacji oraz studenci: Oliwia Stefaniak (pielęgniarstwo), Julia Czepczor (wychowanie fizyczne), Natalia Piprek (pielęgniarstwo), Katarzyna Halamoda (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), Zuzanna Mucha (pielęgniarstwo), Barbara Zdziebło (pielęgniarstwo), Wiktoria Holeczek (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), Sebastian Fus (architektura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), Kamil Mandrela (administracja). Zaproszenia otrzymali również: Filip Franiczek (wychowanie fizyczne) oraz Wiktoria Kondziołka (pielęgniarstwo).

Dialog i współpraca

W trakcie rozmów dr Paweł Strózik wyraził swoje zadowolenie z wyboru nowej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Podkreślił wagę współpracy z RUSS dla rozwoju uczelni, z radością odnotowując, że samorząd reprezentuje różnorodność i obejmuje przedstawicieli każdego kierunku: –Cieszę się, że dzięki tak reprezentatywnej Radzie, będziemy mogli uwzględniać głos z każdego instytutu, co jest niezwykle cenne dla rozwoju naszej Akademii – stwierdził Rektor Strózik.

W trakcie rozmowy dr Beata Fedyn, prof. Uczelni przedstawiła studentom możliwe formy dialogu RUSS z Uczelnią, podkreślając ich znaczenie dla budowania silnej i zintegrowanej społeczności akademickiej. Reprezentanci RUSS mogli dowiedzieć się, w jakim zakresie organizacyjno-prawnym mogą współdziałać, aby ułatwić funkcjonowanie studentom Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Prorektor Czyszpak zachęcał studentów do odwagi i podejmowania samodzielnych inicjatyw, wskazując, że wiele działań, które odbywają się na uczelni wynika wprost z bezpośrednich dyskusji z RUSS.

Plany na przyszłość

Spotkanie zakończyło się w atmosferze wzajemnego zrozumienia, z perspektywą dalszej współpracy oraz przygotowań do nadchodzących Juwenaliów 2024. Władze uczelni wyraziły gotowość do wspierania studenckich inicjatyw, podkreślając, że współpraca między samorządem studenckim a władzami uczelni jest kluczowym elementem w budowaniu silnej i dynamicznej społeczności akademickiej.