Aktualności

Erasmus+ BIP

BIP ”Język, kultura i literatura na pograniczu polsko-czesko-słowackim”

close up of blue european union flag with yellow stars

BIP ”Język, kultura i literatura na pograniczu polsko-czesko-słowackim”

MIESZANY PROGRAM INTENSYWNY

BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES (BIP)

Język, kultura i literatura na pograniczu polsko-czesko-słowackim

BIP (nazwa)    ”Język, kultura i literatura na pograniczu polsko-czesko-słowackim”
Instytut ANS uczestniczący w BIP    Instytut Neofilologii
Uczelnia organizująca BIP (nazwa, kod Erasmus)  Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu PL RACIBOR01
Uczelnia partnerska 1 (nazwa, kod Erasmus)    Univerzita Palackeho v Olomouci CZ OLOMOUC01
Uczelnia partnerska 2 (nazwa, kod Erasmus)    Presovska Univerzita v Presove SK PRESOV01
Termin mobilności fizycznej    08.04-12.04.2024
Termin mobilności wirtualnej     
Planowana liczba studentów (uczelnia partnerska 1)15 osób
Planowana liczba studentów (uczelnia partnerska 2)max 5 osób
Planowana liczba studentów (organizator ANS)ok 20 osób
Opiekun dydaktyczny ANS biorący udział w BIP (imię, nazwisko, adres email)      dr Daniel Vogel daniel.vogel@akademiarac.edu.pl   dr Justyna Pietrzykowska justyna.pietrzykowska@akademiarac.edu.pl

Program:

 1. Podobieństwa i różnice gramatyczno-leksykalne w językach polskim, czeskim i słowackim
 2. Przekład symultaniczny w kontekście transgranicznym
 3. Przekład audiowizualny, tłumaczenie frazeologizmów i połączeń wyrazowych na przykładzie filmu Shrek 2
 4. Komparatystyczne zestawienie polskich i czeskich wyrażeń oraz  zwrotów slangowych w dyskursie internetowym
 5. Wybitni czescy sportowcy na arenie olimpijskiej okresu powojennego
 6. Analiza przekładu artystycznego na podstawie tłumaczenia wybranych fragmentów prozy „Ozim: tesařské črty” oraz „Jař: metaflóra” autorstwa Jiřego Váni Stigena
 7. Portret kobiety w czasie II wojny światowej na podstawie wybranych dzieł Arnošta Lustiga
 8. Analiza i porównanie nazw własnych na podstawie tłumaczenia serii „Harry Potter” na język czeski i polski
 9. Anglicyzmy używane w terminologii, w wypowiedziach ankietowanych w Czechach i w Polsce
 10. Przełamywanie barier językowych / Překonávání jazykových bariér
 11.  Życie i twórczość Petry Dvořákovej w kontekście prozy psychologicznej
 12.  Miloš Forman: z Czechosłowacji do Hollywood
 13.  Porównanie gwar śląskich używanych na polsko-czeskim pograniczu powiatów raciborskiego i wodzisławskiego
 14.  Historia i typy słowników (warsztat leksykograficzny tłumacza)