Aktualności

AktualnościInstytut Techniki

Studia poprzez praktykę. Wyjście do zakładu Mieszko S.A.

mieszko logo2

Studia poprzez praktykę. Wyjście do zakładu Mieszko S.A.

W dniu 21 stycznia 2024 roku, studenci trzeciego roku weekendowych studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP) mieli okazję odwiedzić zakład produkcyjny Mieszko w Raciborzu pod opieką dr inż. Leszka Gomółki. Celem wizyty była możliwość bezpośredniego zapoznania się z procesem produkcji słynnych „Michaszków” oraz metodami pakowania gotowych wyrobów.

Zapoznanie z parkiem maszynowym i procesem produkcyjnym

Podczas zwiedzania parku maszynowego, uczestnicy wizyty mieli możliwość obserwowania całego cyklu produkcyjnego wafli, począwszy od surowców, aż po gotowy produkt. Szczególną uwagę zwrócono na linię produkcyjną wafli, gdzie studenci mogli zobaczyć różnorodne zastosowania silników, motoreduktorów oraz innych komponentów napędowych, które są kluczowe dla efektywnego działania linii produkcyjnych.

Technologie transportowe i automatyzacja w produkcji

W trakcie wizyty, uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z zaawansowanymi technologiami transportowymi, takimi jak transportery taśmowe, łańcuchowe, rolkowe i zgrzebłowe, które są niezbędne do sprawnego przepływu materiałów i produktów w obrębie zakładu. Ważnym elementem prezentacji była automatyczna paletyzacja, demonstrująca skuteczność mechanizmów automatycznego układania gotowych produktów na paletach.

Znaczenie sterowania i zarządzania awariami

Zakończenie wizyty poświęcono na omówienie systemów sterowania linią produkcyjną, w tym obsługę paneli sterowniczych i procedur postępowania w przypadku awarii. To pozwoliło studentom na lepsze zrozumienie praktycznego aspektu zarządzania procesami produkcyjnymi oraz znaczenia szybkiego reagowania i efektywnego rozwiązywania problemów technicznych.

Oko na biznes

Wizyta w zakładzie Mieszko stanowiła cenne doświadczenie edukacyjne, łączące teorię z praktyką i umożliwiające studentom głębsze zrozumienie procesów technicznych omawianych na wykładach. Pozwoliło to na lepsze zrozumienie zastosowania różnych układów napędowych, technologii transportowych oraz zarządzania i eksploatacji maszyn w realnych warunkach produkcyjnych.