Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

Tradycja pedagogicznych konferencji i nowe wyzwania edukacji – czyli najnowsze badania pedagogów na temat raciborskiej oświaty w najnowszej publikacji pod red. Ludmiły Nowackiej „Raciborska pedagogika w kształtowaniu lokalnych kapitałów”

Raciborska pedagogika w kształtowaniu lokalnych kapitałów

Tradycja pedagogicznych konferencji i nowe wyzwania edukacji – czyli najnowsze badania pedagogów na temat raciborskiej oświaty w najnowszej publikacji pod red. Ludmiły Nowackiej „Raciborska pedagogika w kształtowaniu lokalnych kapitałów”

XV Seminarium Pedagogiczne zorganizowane przez raciborski Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego z okazji XX-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, obecnie Akademii Nauk Stosowanych, stały się znakomitą okazją powrotu do corocznych spotkań pedagogów i kontynuowania tradycji konferencji.

Zebrane referaty ukazały się w najnowszej publikacji Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu pt. „Raciborska pedagogika w kształtowaniu lokalnych kapitałów”. Publikacja została wydana przy wsparciu Urzędu Miasta Racibórz.

Nowa, postpandemiczna rzeczywistość, z którą musi się zmierzyć raciborska oświata, dominuje w pracach badawczych wykładowców Akademii oraz raciborskich pedagogów. Jak podkreślają sami badacze – edukacja nie będzie już taka sama. Nowe wyzwania – psychologia dzieci i młodzieży, demografia, migracje oraz wojna na Ukrainie – to najnowsze wyzwania. Redaktor publikacji, dr Ludmiła Nowacka pisze we wstępie – „…Nie planowano także długotrwałej pandemii, która zmieniła obraz szkoły, w tym metod nauczania. Okazało się, że potrzeba sprawnego Internetu i odpowiedniego sprzętu. Nowa sytuacja zmusiła środowisko oświatowe do zweryfikowania umiejętności i kompetencji cyfrowych, informatycznych. Kolejne zagadnienie, które trudno było przewidzieć w polityce oświatowej, to wojna w Ukrainie, która spowodowała, że w naszych szkołach i przedszkolach pojawili się nowi podopieczni”. Publikację otwiera artykuł przedstawiający szczegółową analizę polityki oświatowej miasta Racibórz za lata 2017-2022, podjęte inwestycje oraz działania wspierające najmłodszych. Zmiany i wyzwania polityki migracyjnej w Polsce, a tym samym, wzrost liczby pacjentów zróżnicowanych kulturowo, staje się wyzwaniem dla studentów oraz pracowników opieki medycznej – zagadnienie to stało się tematem artykułu dr Ludmiły Nowackiej i dr Krystyny Klimaszewskiej. Badania pilotażowe polsko-czeskiego pogranicza, w zakresie problematyki rozwoju zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego – prezentuje artykuł dr Kornelii Solich. Analiza wyników maturalnych młodzieży z raciborskich liceów ogólnokształcących na tle wyników ogólnopolskich – dra Tomasza Szweda – to kolejny artykuł analityczny. Uczniowie-uchodźcy  – pierwsze doświadczenia” artykuł Danuty Hryniewicz zwraca uwagę na nowe zjawisko, jakim jest pojawienie się w polskich szkołach  uczniów-uchodźców z Ukrainy oraz wyzwań, jakie ta sytuacja ze sobą niesie. Wyzwań, które stanęły przed uczniami-uchodźcami, ale też przed polskimi szkołami, nauczycielami i uczniami. Absolwenci kierunku pedagogika resocjalizacyjna raciborskiej Akademii prowadzą międzynarodowy projekt o nazwie Mobile School – projekt dotarcia z pomocą do raciborskich dzieci ulicy – ich doświadczenia opisuje dr Monika Urbanek. Wsparcie młodzieży, poprawa kondycji psychicznej oraz fizycznej, to postulaty zgłaszane od dawna przez środowisko psychologów dziecięcych – tematykę tą w swoich badaniach podejmują autorki – dr Renata Stefańska-Klar, zajmująca się tematyką rezyliencji, wspieraniem psychologicznych dzieci i młodzieży, poprzez rozwój, niezbędnych, do rodzenia sobie z życiowymi niepowodzeniami, kompetencji. Natomiast mgr Ewa Świerczek oraz mgr Beata Gawłowska, w swoich badaniach sondażowych, zwracają uwagę na pozytywny odbiór inicjatywy podjętej w kierunku promocji zdrowia, jakim jest realizacja projektu Miasta Racibórz pod nazwą „Umiem pływać”. Studentki raciborskiej Akademii – Samanta Opic i Alicja Wdzienczny – przeprowadziły szerzej zakrojone badania wśród raciborskich uczniów, próbując dokonać analizy i oceny edukacji zdalnej i stacjonarnej w okresie pandemii.

Publikacja została wydana przez Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu, przy wsparciu Urzędu Miasta Racibórz. Więcej informacji na stronie www https://wydawnictwo.akademiarac.edu.pl/5354-2/