Aktualności

AktualnościBibliotekaInstytut Studiów Społecznych

III Seminarium czasopisma naukowego EUNOMIA oraz Konferencja Studenckich Kół Naukowych – zaproszenie

Untitled00086491

III Seminarium czasopisma naukowego EUNOMIA oraz Konferencja Studenckich Kół Naukowych – zaproszenie

27 października 2023 roku odbyło się II. seminarium czasopisma naukowego Eunomia: „Zrównoważony rozwój w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych” oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Debiut naukowy – Zrównoważony rozwój – a Europejski Zielony Ład ”. I wtedy zapowiedzieliśmy kontynuację, wskazując na konieczność zaproszenia do dyskursu studentów. Dlatego w III. edycji zaplanowaliśmy przeprowadzenie interdyscyplinarnych dyskusji programowych i tematycznych dotyczących aktywności studentów w kołach naukowych, bowiem Studenckie koła naukowe są niezwykle wartościowe z wielu powodów.

Oto kilka argumentów, dlaczego warto je promować:

  • rozwijają umiejętności interpersonalne,
  • poszerzają horyzonty naukowe,
  • dają praktyczne doświadczenie,
  • tworzą sieć kontaktów,
  • inspirują rozwój osobisty,  
  • a także rozwój społeczności akademickiej.

Organizatorzy Konferencji:  Instytut Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, Redakcja czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”; Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych w Zabrzu, organizując przedmiotowe seminarium chcą podkreślić wagę studenckich kół naukowych, bowiem to inwestycja w rozwój studentów, wzbogacenie środowiska akademickiego i stworzenie platformy do rozwoju zarówno naukowego, jak i osobistego.

15 marca 2024 roku podczas sesji plenarnej omówimy i podsumujemy zrealizowane w poprzednim – II. Seminarium cele – wręczając uczestnikom publikacje z ich artykułami, a studenci zaprezentują działalność w swoich kołach naukowych.

Po sesji plenarnej nasi goście oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mogli spotkać się ze studentami podczas prezentacji działalności  kół naukowych w salach na terenie uczelni, zatem zapraszamy do ANS w Raciborzu.