Aktualności

Instytut Architektury

Śląsk w obiektywie FOTON-u

11. fot.Gabriela Habrom-Rokosz FOTON

Śląsk w obiektywie FOTON-u

Noworoczne spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON (23.01.2024) z cyklu „Rozmowy o fotografii” było tym razem okazją do dzielenia się doświadczeniami z zakresu szeroko rozumianej fotografii członków Koła ze studentami pierwszego roku kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Program spotkania podzielony był na kilka części. Jedna z nich miała charakter przeglądu efektów kształcenia z przedmiotu fotografia. Przedstawiciele FOTON-u zapoznając się z tematyką ćwiczeń i sposobami autorskiej interpretacji chętnie komentowali prezentowane portfolia studentów, zwracając uwagę na kreatywność rozwiązań niektórych tematów czy kwestie warsztatu.

Z uwagi na to, że hasłem przewodnim spotkania był „Śląsk w obiektywnie
FOTON-u”
autorzy prac mieli okazję zaprezentowania swojej twórczości zarówno fotograficznej (Aleksander Moskwa FOTON, Stefan Krybus FOTON, Szymon Mucha FOTON, Jakub Kwiatkowski FOTON, Dawid Pawlar FOTON, Miłosz Manista FOTON, Gabriela Habrom-Rokosz FOTON), jak i filmowej (Zuzanna Sczyrba FOTON, Sebastian Fus FOTON) wzbogacając autoprezentacje komentarzem. Jak się okazało podjęta tematyka była interesującym wyzwaniem i źródłem inspiracji. Podczas swojej dziewiętnastoletniej działalności FOTON kilkakrotnie podejmował temat Śląska, realizując zarówno indywidualne, jak i zespołowe projekty fotograficzne. Efekty działalności artystycznej członków Koła prezentowane były w formie wystaw zarówno w kraju, jak i za granicą. „Śląskie motywy”, „Punkt widzenia”, „Ścieżkami Eichendorff’a”, „Racibórz w Europie – obrazy bliskie i dalekiej”, „Racibórz w zimowej szacie – sztuka fotografowania”, „Światłem-barwą-kreską” czy „Kryminalny obraz miasta” – to jedynie niektóre z wielu projektów fotograficznych dotyczących Śląska. Za każdym razem autorzy fotografii odkrywali – wydawałoby się znany temat – od nowa.

Styczniowe spotkanie było również okazją do podziękowania byłej Przewodniczącej Zarządu FOTON-u Zuzannie Sczyrbie (kadencja 2021-2024) i członkowi grupy założycielskiej Koła, Stefanowi Krybusowi za wieloletnią, aktywną działalność twórczą i pracę na rzecz FOTON-u. Kolejne spotkanie FOTON-u zaplanowano na dzień 27 lutego br. godz. 16:00. Hasłem przewodnim „Rozmów o fotografii” będzie tym razem „Sztuka kadrowania”.