Aktualności

Aktualności

Przełom w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Zakończenie projektu Zarządzanie i Kompetencje Filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju

Untitled00095109

Przełom w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Zakończenie projektu Zarządzanie i Kompetencje Filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju

W obliczu szybko zmieniającego się świata, gdzie nowe technologie i ewolucja rynku pracy wymagają stałego dostosowywania się i rozwoju, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu odważnie podjęła wyzwanie przystępując do unijnego projektu „Zarządzanie i kompetencje filarami zintegrowanego programu rozwoju”. Proces ten zakończył się pełnym sukcesem, wytyczając nowe kierunki w edukacji i zarządzaniu. Projekt, który trwał od października 2019 do lutego 2024, zrewolucjonizował podejście uczelni do kształcenia i procesów informatycznych, dostosowując je do potrzeb współczesnego świata.

Podniesienie efektywności procesu dydaktycznego – rozwój kompetencji studentów

Projekt miał na celu zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego poprzez realizację wysokiej jakości programów wsparcia oraz opracowanie i włączenie do programu studiów certyfikowanych szkoleń kompetencyjnych. Te działania odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby rynku pracy, uzupełniając tym samym kompetencje studentów wszystkich kierunków.

– Zaangażowanie w projekt pozwoliło nam zaoferować studentom szereg nowych możliwości rozwoju, wychodzących poza standardowy plan studiów – podkreśla dr Paweł Strózik, prof. Uczelni, Rektor ANS w Raciborzu.

Wsparcie zarządzania i kompetencji kadry

Oprócz wsparcia studentów, projekt skupiał się na uzupełnieniu kompetencji i kwalifikacji kadry Uczelni. Cel ten realizowany był poprzez wdrożenie programu wsparcia zarządzania, który podnosił kwalifikacje i kompetencje dydaktyczne oraz informatyczne pracowników.

– To inwestycja w przyszłość Akademii. Dzięki projektowi, kadra zarządzająca i administracyjna uzyskała dostęp do nowych narzędzi i metod zarządzania, co bez wątpienia wpłynie na jakość naszych usług edukacyjnych – powiedział dr inż. Tomasz Czyszpak Prorektor do spraw organizacji.

Modernizacja infrastruktury informatycznej – implementacja nowych technologii

Projekt przyczynił się również do znaczącej modernizacji infrastruktury informatycznej raciborskiej Alma Mater na niespotykaną dotychczas skalę obejmującą zasoby zarówno fizyczne, jak i systemowe. Wprowadzono między innymi kompletny monitoring wizyjny, system telefonii VoIP, nowoczesny portal pracowniczy, system rejestracji czasu pracy, a także narzędzia z zakresu zarządzania zasobami IT. Znacząco wzmocniono pod względem cyfryzacji procesy księgowe uczelnianej kwestury.

Doszło do kompleksowego przemodelowania wewnętrznej sieci komputerowej, gdzie główne połączenia sieciowe zostały przebudowane na nowoczesną technologię światłowodową. Dotychczasowy system kopii zapasowych został zastąpiony rozwiązaniami dostarczonymi przez liderów branży bezpieczeństwa danych.

Najważniejszym elementem informatyzacji został system EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją), czyli mówiąc najprościej rozwiązanie, dzięki któremu obieg dokumentów w uczelni będzie w największym możliwym stopniu cyfrowy.

– Modernizacja naszej infrastruktury informatycznej to krok naprzód w kierunku efektywnego zarządzania procesami edukacyjnymi i administracyjnymi w placówce oraz działaniami proekologicznymi, wynikającymi z ograniczenia funkcjonowania dokumentów papierowych na terenie ANS w Raciborzu. Już teraz studenci korzystają w pełni z systemu eStudent, który umożliwia im korzystanie z wirtualnego indeksu, a za kilka tygodni otrzymają do swoich rąk mLegitymację Studencką, która będzie funkcjonowała na smartfonach w ramach znanej wszystkim aplikacji mObywatel – dodaje dr Paweł Strózik, prof. Uczelni.

Rozwój z unijnym wsparciem

Realizacja unijnego projektu „Zarządzanie i kompetencje filarami zintegrowanego programu rozwoju”, o łącznej wartości 6 251 308,87 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło 6 063 768,87 zł stanowi przykład, jak strategiczne podejście do edukacji i zarządzania może przekształcić uczelnię. Dzięki skupieniu na rozwoju kompetencji studentów i kadry, a także modernizacji infrastruktury, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu jest gotowa na wyzwania nadchodzącej przyszłości.