Aktualności

Aktualności

Forum Jakości Kształcenia Warszawa 2024

IMG_20240313_131802 kopia

Forum Jakości Kształcenia Warszawa 2024

W połowie marca w Warszawie odbyło się Forum Jakości Kształcenia. Podczas dwudniowego wydarzenia poruszane były takie tematy, jak: kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich, monitorowanie i nadzór nad procesem kształcenia czy dostosowanie go do zróżnicowanych potrzeb studentów. W Forum również brał udział Prorektor ds. organizacji pan dr inż. Tomasz Czyszpak – przewodniczący Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia ANS w Raciborzu.

Kształcenie jest kluczowym elementem kompleksowego systemu jakości w szkolnictwie wyższym. Wewnętrzne mechanizmy zapewniania jakości oraz zarządzania nimi, organy decyzyjne, określone strategie i procesy – są niezbędne, aby zapewnić wysoki standard kształcenia.