Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

Międzynarodowa konferencja „Innowacje w edukacji przedszkolnej, czas na zmiany”

P1479119-scaled

Międzynarodowa konferencja „Innowacje w edukacji przedszkolnej, czas na zmiany”

W dniach 25 i 26 kwietnia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona innowacjom w edukacji przedszkolnej, która była kontynuacją inspirujących warsztatów realizowanych we współpracy z polskim uniwersytetem.

Wymiana doświadczeń i budowanie mostów

Konferencja była okazją nie tylko do wymiany i dzielenia się sukcesami w dziedzinie edukacji przedszkolnej, ale także do budowania mostów między zaprzyjaźnionymi instytucjami. Otworzyła drzwi do bogatego dziedzictwa kulturowego i pedagogicznego krajów uczestniczących.

Program konferencji

Program konferencji obejmował najnowsze trendy, wyniki udanych projektów dotyczących innowacyjnych praktyk, nowe metody, które mogą ulepszyć i wzbogacić edukację przedszkolną dla przyszłych pokoleń.

Rozwój po obu stronach granic

„Wierzę, że wiedza, którą zdobyliśmy podczas konferencji dzięki naukowym referatom i specjalistycznym warsztatom, pomoże nam nie tylko rozwijać nasze własne projekty badawcze, ale także przesuwać granice poznania w dziedzinie edukacji przedszkolnej. Konferencja nie tylko nas zainspirowała, ale także dała nam przestrzeń do dyskusji, dzielenia się pomysłami i nawiązywania nowych kontaktów,” powiedziała doktor Karin Fodorová, organizatorka konferencji.

Dziękuję wszystkim za udział w konferencji. Podejmowano tematy ważne dla praktyki edukacji przedszkolnej. Każdy z nich dotyka zarówno dzieci polskich jak i czeskich i słowackich. Było twórczo i inspirująco, szczególnie w drugim warsztatowym dniu – uzupełniła dr Kornelia Solich, organizatorka konferencji.

Uczestnicy konferencji

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji akademickich:

  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu – Instytut Studiów Edukacyjnych
  • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu – Wydział Pedagogiczny | Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – Wydział Pedagogiczny
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Prezentacje i warsztaty

Wyniki konferencji – prezentacje referatów i warsztatów można znaleźć na stronie internetowej konferencji w sekcji „PREZENTACJE”.