Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Uroczystość Czepkowania 2024 w Raciborskiej Akademii Nauk Stosowanych

Czepkowanie-2024 194

Uroczystość Czepkowania 2024 w Raciborskiej Akademii Nauk Stosowanych

14 maja w Raciborskim Centrum Kultury odbyło się czepkowanie studentów I roku pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Czepkowanie to wyjątkowa uroczystość, która symbolizuje kolejny krok – przełomowy moment – na drodze do kariery pielęgniarskiej.

Przebieg uroczystości

Ceremonię poprowadziła dr Elżbieta Kania, zastępczyni dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia ANS, wraz ze studentką III roku, Zuzanną Muchą. W uroczystości wzięli udział m.in. rektor ANS, dr Paweł Strózik, prof. Uczelni, wiceminister zdrowia prof. Urszula Demkow, posłanka Gabriela Lenartowicz, senator Henryk Siedlaczek, przedstawiciele władz lokalnych starosta raciborski Grzegorz Swoboda, wicestarosta Ewa Lewandowska oraz prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz. Nie zabrakło również licznych przedstawicieli branży medycznej: dyrektorów szpitali i placówek medycznych, lekarzy i przede wszystkim pielęgniarek. Do interesariuszy zewnętrznych, którzy wzięli udział w uroczystości byli: dr Anna Janik, dr Krystyna Klimaszewska, dyrektor ds. medycznych Szpitala Rejonowego im. dr J. Rostka w Raciborzu – lek. Elżbieta Wielgos-Karpińska, dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim – dr Cezary Tomiczek, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach – lek. Piotr Duda,  dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu – dr Jarosław Kończyło, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach – lek. Bożena Konieczny -Freund, dyrektor Lecznicy im. św. Łazarza w Raciborzu – dr Stanisława Płonka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – Małgorzata Krawczyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu prowadzony przez siostry Maryi Niepokalanej – Elżbieta Behra, prezes zarządu Wodzisławskiego Centrum Medycznego w Wodzisławiu Śląskim – Roman Gnot, z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu – mjr Elżbieta Kozłowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu – Halina Dec, ordynator Oddziału Kardiologii RCM Scanmed w Raciborzu, przedstawicieli zarządu Hospicjum im. św. Józefa w Raciborzu, a także Panie Naczelne, Koordynujące, Zarządzające i Przełożeni Szpitali: mgr Andrzej Ząbek – Przełożony Pielęgniarek Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, mgr Beata Brzezinka – Naczelna Pielęgniarka PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, mgr Czesława Gałka – Pielęgniarka Naczelna Specjalistycznego Szpitala im. ks. Biskupa J.Nathana w Branicach, mgr Ewa Niemyjska – Pielęgniarka Koordynująca w NZOZ w Rydułtowach, mgr Joanna Niedźwiecka – Pielęgniarka Zarządzająca WCM w Wodzisławiu Śląskim,  lic. Barbara Sieradzka – pielęgniarka oddziałowa w RCM Scanmed w Raciborzu. W wydarzeniu uczestniczyły także liczne Panie Oddziałowe okolicznych szpitali. Obecność tych gości podkreśliła wagę wydarzenia zarówno dla uczelni, jak i lokalnej społeczności.

Rektor w trakcie swojego przemówienia zwrócił się do studentów: – „Dziś to wy jesteście twórcami swojej historii. Bądźcie odważni, bądźcie ciekawi, i niech Wasze marzenia prowadzą Was ku sukcesom, których jeszcze niedawno w ogóle sobie nie wyobrażaliście. Teraz nadszedł czas, abyście pokazali światu swoją siłę, mądrość i determinację. Pamiętajcie, że macie w sobie wszystko, czego potrzebujecie, aby osiągnąć swoje cele i spełnić swoje marzenia, a my Wam w tym pomożemy” – powiedział.

Symboliczne ślubowanie i hymn pielęgniarek

Po przemówieniach gości nastąpiła oficjalna część uroczystości – czepkowanie. Studenci I roku otrzymali białe czepki, symbolizujące ich przynależność do zawodu pielęgniarskiego. Następnie złożyli ślubowanie, wyrażając swoje zaangażowanie i oddanie etyce zawodowej. Ceremonię zakończyło odśpiewanie hymnu pielęgniarek w nowej aranżacji, dedykowanej heroicznej walce pielęgniarzy i pielęgniarek w trakcie trwających obecnie konfliktów zbrojnych w Europie i na świecie.

Rozwój i wysoki poziom kształcenia

Rektor ANS dr Paweł Strózik, prof. Uczelni, przypomniał, że kształcenie pielęgniarek w Raciborzu rozpoczęło się w 2017 roku. Podkreślił, że uczelnia oferuje nowoczesne warunki kształcenia, w tym Centrum Symulacji Medycznej oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Rektor poinformował także o przyznaniu akredytacji Ministerstwa Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo na kolejne pięć lat, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia w ANS.

Wykład okolicznościowy

Jednym z kluczowych elementów wydarzenia był wykład okolicznościowy prowadzony przez mgr Beatę Wysoczańską-Skroban – motywatorkę, entuzjastkę i fascynatkę pielęgniarstwa. Podczas uroczystości Pani magister przekazała studentom pielęgniarstwa wiele cennych wskazówek i rad dotyczących zawodu pielęgniarki. Podkreśliła także znaczenie zespołu pielęgniarskiego, wykształcenia, a także etyki zawodu. Kończąc swoje wystąpienie Pani magister podkreśliła wysoką jakość kształcenia studentów w ANS w Raciborzu.

Wyróżnienia dla studentów

Podczas uroczystości wyróżniono studentów za ich osiągnięcia i zaangażowanie. – Aleksandrę Gierszewską – dwukrotną finalistkę polskiej edycji Konkursu Królowej Sylwii, która w swoich projektach pokolorowała świat pacjentów geriatrycznych i motywowała personel medyczny do dbałości o tężyznę fizyczną.

– Studentki II roku Wiktorię Kupczyk i Aleksandrę Szymurę, które odbywały praktyki zawodowe. Doceniona została olbrzymia wiedza, opanowanie i pełen profesjonalizm studentek w trakcie przeprowadzania akcji reanimacyjnej

– Studentów II roku – Katarzynę Wilgucką, Kingę Grosman, Edwarda Wnukowskiego, Marcelinę Błaszczok, Julię Zdrzałek oraz Joannę Chmielewską; to ludzie zaangażowani, oddający się pracy pielęgniarskiej, rozwijający swoje pasje, w sposób szczególny uczestniczący w życiu uczelni.

– Zuzannę Muchę – studentkę III roku pielęgniarstwa, członka samorządu studenckiego, strażaka, członka zespołu transportu medycznego, a także technik symulacji medycznej.

Awanse i specjalizacje nauczycieli

Wyróżniono również nauczycieli akademickich, którzy w ostatnim roku osiągnęli awans zawodowy w formie specjalizacji w zakresie różnych dziedzin: pielęgniarstwa internistycznego, geriatrycznego,  anestezjologii i intensywnej opieki, położnictwa czy pielęgniarstwa rodzinnego: mgr Beatę Wysoczańską-Skroban, mgr Jolantę Burgieł, dr Elżbietę Kania, mgr Aleksandrę Kałużę, mgr Zofię Jędorowicz i mgr Halinę Kreis-Muzia.

„aby życie człowieka ratować…”

Ceremonia czepkowania w Raciborskim Centrum Kultury była wyjątkowym wydarzeniem, które połączyło tradycję z nowoczesnością. Rektor dr Paweł Strózik podkreślił znaczenie roli rodziców i nauczycieli w kształtowaniu charakterów i rozwijaniu potencjału każdego studenta. Uroczystość była nie tylko okazją do świętowania, ale również momentem refleksji nad przyszłością zawodu pielęgniarskiego i rolą młodych ludzi w jego kształtowaniu.