Aktualności

AktualnościErasmus+Instytut Studiów Społecznych

Wyjazd do Ołomuńca w ramach Programu Erasmus+

IMG_9932

Wyjazd do Ołomuńca w ramach Programu Erasmus+

Program Erasmus+ wspiera wyjazdy pracowników uczelni również w celach szkoleniowych. Wyjazdy szkoleniowe (STT) pracowników przeznaczone są dla nauczycieli oraz administracji. Mogą odbywać się w uczelniach zagranicznych, ale także innych instytucjach i organizacjach. Celem wyjazdów STT jest odbycie szkolenia, seminarium lub warsztatów doskonalących umiejętności lub podwyższających kwalifikacje w określonej dziedzinie.

W ramach wymienionego wyjazdu szkoleniowego pracownicy naszej Uczelni odbyli szkolenie (w dniach 13-17.05.2024 r.) w Katedrze Antropologii i Wiedzy o Zdrowiu na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Dr Beata Fedyn, dr Ilona Gembalczyk oraz dr inż. Tomasz Czyszpak zapoznali się organizacją studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez wspomnianą Katedrę. Kierownik Katedry doc. Mgr. Martina Cicha, Ph.D. szczegółowo omówiła zasady dyplomowania oraz przebieg egzaminu końcowego. W ramach szkolenia udostępniano także programy studiów, warunki rekrutacji, a także przykładowe prace dyplomowe. Była również okazja do zaprezentowania naszej Uczelni.

W ramach każdego wyjazdu Erasmus+ jest czas na program kulturalny, w ramach którego zapoznano się z historią i współczesnością Uniwersytetu oraz poznano najważniejsze zabytki Ołomuńca.

Uniwersytet Palackiego, to najstarsza uczelnia na Morawach i druga pod względem starszeństwa w całych Czechach. Położony jest w ciekawej, historycznej części miasta. Początek Uniwersytetu to założone w 1573 roku kolegium jezuickie. I właśnie w dawnym kolegium znajduje się część budynków Uniwersytetu. Obecnie prowadzone jest kształcenia na ośmiu wydziałach w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich. Katedra Antropologii i Wiedzy o Zdrowiu prowadzi studia I stopnia z zakresu edukacji zdrowotnej oraz studia II stopnia – nauczyciel przedmiotów medycznych.

Ołomuniec to historyczna stolica Moraw z pięknym Starym Miastem. Jest po Pradze najważniejszym i największym miejskim zabytkowym zespołem urbanistycznym w Czechach. Posiada dwa rynki – górny i dolny. Na górnym znajduje się Kolumna Trójcy Przenajświętszej wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Niestety, jest obecnie w remoncie i konserwacji. Drugim symbolem miasta jest zegar astronomiczny usytuowany na ścianie gotyckiego Ratusza. Warto również zwiedzić katedrę św. Wacława ze 100 metrową wieżą.

A po ciężkiej pracy i zwiedzaniu nie pozostaje nic innego, jak regionalna uczta kulinarna, czyli twarożki ołomunieckie. Ten lokalny przysmak podawany jest na różne sposoby i najważniejsza informacja – należy do żywności dietetycznej z uwagi na bardzo niską zawartość tłuszczu – około 1%.