Aktualności

AktualnościBiblioteka

Obchody Tygodnia Bibliotek 2024 w Bibliotece

IMG_6494

Obchody Tygodnia Bibliotek 2024 w Bibliotece

W dniach 8-17 maja 2024 r. Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu po raz dwudziesty pierwszy obchodziła Tydzień Bibliotek. Tegoroczna edycja pod hasłem Biblioteka – miejsce na czasie, została uzasadniona następująco: W świecie wirtualnej rzeczywistości, w świecie sztucznej inteligencji BIBLIOTEKA jawi się jako miejsce, w którym możemy wykorzystywać najnowsze technologie. Ale to również miejsce, w którym możemy dowiedzieć się więcej o ochronie praw intelektualnych – wszak nowoczesność tego również dotyczy. […] To przestrzeń, która jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, umiejętności czy preferencji czytelniczych. To centralne miejsce doświadczeń kulturalnych. “Biblioteka – miejsce na czasie” nie ogranicza się do tradycyjnych książek – promuje różnorodność czytania, włączając w to: audiobooki, e-booki, gry edukacyjne, podcasty, platformy edukacyjne online oraz inne niestandardowe formy. Jest miejscem, gdzie ludzie mogą korzystać z interaktywnych aplikacji, wirtualnej rzeczywistości czy projektów edukacyjnych opartych na sztucznej inteligencji. “Biblioteka – miejsce na czasie” podkreśla konieczność ciągłej adaptacji do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, uwzględnia nowe trendy, ale także eksperymentuje z innowacyjnymi formami przekazu wiedzy i kultury. “Biblioteka – miejsce na czasie” to przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i wspólnoty. [źródło: http://tydzienbibliotek.sbp.pl/haslo-tygodnia-bibliotek-2024/]

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych to wydarzenie na stałe wpisane w naszą działalność promocyjno-kulturalną – obejmującą organizację spotkań autorskich, warsztatów oraz promocję książki i czytelnictwa. W tym roku odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem Mateńczukiem „Navalem”, promocja książki Mateusza Paszendy Codzienność wojenna i powojenna Górnego Śląska w pamięci najstarszych mieszkańców oraz spotkanie z członkami Stowarzyszenia ODRA 1945 r. pod tytułem Stowarzyszenie ODRA 1945 r. na tropach wojennych tajemnic.

Czego możecie nauczyć się od żołnierza Jednostki Wojskowej GROM – to było główne przesłanie „Navala” podczas spotkania ze studentami.

Podczas kolejnego spotkania biblioteka promowała monografię Mateusza Paszendy, poświęconą żywej historii Górnego Śląska, a więc wspomnień jej bezpośrednich świadków i uczestników. Materiały wspomnieniowe obejmują II wojnę światową oraz pierwsze lata po jej zakończeniu.

Trzecie spotkanie to relacja członków Stowarzyszenia Odra 1945 r. o działaniach wojennych prowadzonych na terenie Raciborza i okolic w 1945 r. Prelegenci opowiadali również o swoich osiągnięciach w ramach działalności w stowarzyszeniu oraz planach na przyszłość.

Biblioteka zaprezentowała również trzyodcinkowy wywiad poświęcony historii i architekturze Pałacu w Sławikowie oraz działalności Fundacji Gniazdo (Rudnik) pt. W Pałacu w Sławikowie – rozmowy o utraconej historii.

Filmy zostały nagrane dzięki współpracy z Fundacją Gniazdo (Rudnik) oraz zaproszonymi osobami – dr inż. arch. Joanną Sokołowską-Moskwiak, prof. Uczelni, dr Henrykiem Kretkiem oraz Mateuszem Paszendą.