Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Konferencje Naukowe – Międzynarodowa wymiana doświadczeń 

9eec0891-d9cc-490b-95dd-2c51d0ce555b

Konferencje Naukowe – Międzynarodowa wymiana doświadczeń 

Konferencje naukowe to ważne uzupełnienie działalności nauczycieli akademickich Akademii. Wyjazdy te są okazją do wymiany doświadczeń, poznania naukowców z innych ośrodków akademickich czy poszukiwania inspiracji do rozwoju naukowo-dydaktycznego. W ostatnim czasie Instytut Neofilologii otrzymał zaproszenia z Opola i Katowic. 

Opole

Konferencja opolska odbyła się w dniach 11–12 kwietnia 2024 r. w Collegium Maius oraz w Katedrze Języka Niemieckiego UO. To międzynarodowe wydarzenie nazwano: 11. Internationale Germanistische Werkstatt „Grenzen überschreiten: Sprach-, literatur- und kulturübergreifende Perspektiven. Deutsche Sprache in interkulturellen Kontexten und mehrsprachigen Regionen Mitteleuropas”, a uczestniczyli w nim naukowcy z siedmiu krajów. Wymianę doświadczeń naukowych zorganizował Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa, Katedra Języka Niemieckiego oraz Katedra Literatury Niemieckojęzycznej Uniwersytetu Opolskiego.

W konferencji uczestniczyli dr Paweł Strózik, prof. Uczelni, rektor Akademii, oraz dr Renata Sput, adiunkt w Instytucie Neofilologii. Dr Paweł Strózik wygłosił referat: „Übersetzung der Lyrik – multidimensionale Herausforderung am Beispiel von Übersetzungen der Gedichte von Eichendorff“, a dr Renata Sput wystąpiła z wykładem pt.: „Anfänge des Druck- und Pressewesens in Europa und in den deutschsprachigen Ländern“. Oba teksty zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym. 

Katowice

W dniach 17 i 18 maja 2024 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach świętował jubileusz 50-lecia utworzenia germanistyki. Idea utworzenia Katedry Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Śląskim zrodziła się w 1973 roku, kiedy to wybitny slawista i językoznawca prof. Kazimierz Polański podjął się zorganizowania Instytutu Filologii Obcych. Pierwszy nabór maturzystów na studia germanistyczne odbył się w lipcu 1974 roku.

Na Uniwersytecie Śląskim germanistyka, geograficznie i kulturowo zakorzeniona na Górnym Śląsku, z jednej strony badała literaturę niemieckojęzyczną na Górnym Śląsku, a z drugiej koncentrowała się na badaniach porównawczych polsko-niemieckich stosunków kulturowych. Koncentrowała się również na teorii literatury, krytyce przekładu, studiach genderowych i współczesnej literaturze szwajcarsko-niemieckiej. Badania językoznawcze i dydaktyczne były zdominowane przez badania kontrastywne nad językiem niemieckim i polskim, językoznawstwo stosowane, językoznawstwo ogólne, pragmalingwistykę, socjolingwistykę, leksykografię, badania nad metodologią DaF i przekładoznawstwem.

Konferencję podzielono na dwie główne sekcje tematyczne: literaturoznawczą i kulturoznawczą oraz dydaktyki języka i językoznawstwa, które  z kolei podzielono na kolejne 35 sekcji. Całość zaplanowano na dwa dni obrad. W sekcji literaturoznawczej i kulturoznawczej, w refleksji nad różnymi tekstami kultury, w tym tekstami literackimi,  szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanym z perspektywami postnarodowymi, kontekstami migracyjnymi, wielojęzycznością, materializmem, postantropocentryzmem oraz społecznymi funkcjami literatury i kultury. Natomiast w kontekście rozważań językoznawczych konferencja posłużyła jako platforma do dyskusji m.in. nad następującymi zjawiskami: aktualne nurty dyskursu, nowe wymiary komunikacji, profesjonalnie zorientowane specjalistyczne szkolenia językowe, nowoczesne podejścia do dydaktyki języków obcych, polityka językowa oraz dydaktyka wielojęzyczna. 

W wydarzeniu brali udział goście i naukowcy z całej Polski, Niemiec, Czech i Stanów Zjednoczonych. Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu prezentowali rektor, dr Paweł Strózik, prof. Uczelni oraz dr Renata Sput. Dr Paweł Strózik w sekcji Weibliche Diskurse wygłosił referat pt.: „Erika Manns Romane Zehn Millionen Kinder. Die Erziehung der Jugend im Dritten Reich und Wenn die Lichter ausgehen – eine literarische Fiktion oder das Bild der Wirklichkeit in Hitlerdeutschland?“, natomiast dr Renata Sput w sekcji Oberschlesische Kontexte wygłosiła referat pt.: „ Anfänge des Pressewesens in Schlesien“.

Badawcze kontynuacje 

Tematy wykładów dra Pawła Strózika i dr Renaty Sput wpisują się w zakres ich wieloletnich zainteresowań badawczych.  Dr Paweł Strózik bada literaturę emigracji w latach trzydziestych XX wieku oraz szeroko rozumianą translatorykę, w tym sposoby tłumaczenia poezji.

Natomiast dr Renata Sput zajmuje się w ostatnim czasie badaniami nad historią drukarstwa, pisanych ręcznie i drukowanych wiadomości i periodyków, pierwszych gazet i czasopism, które wydawano w niemieckim obszarze językowym, głównie zaś na Śląsku.

Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz perfekcyjne zorganizowanie obu konferencji, za wspaniałą atmosferę oraz wysoką merytorykę dyskursu. Jesteśmy dumni, że raciborska Akademia jest obecna na istotnych wydarzeniach ościennych uniwersytetów, a Jej głos jest uwzględniany w akademickiej wymianie intelektualnej.  

dr Renata Sput