ECTS dla Studenta

ECTS dla Studenta

Część III

Ogólne informacje dla studentów

Koszty utrzymania: miesięczny koszt utrzymania ok. 2000 PLN (ok. 450 Euro)

Zakwaterowanie: Dom studenta nr 1, ul. Słowackiego 57 (450 zł miesięcznie, ok. 100 Euro)

Opieka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne: dostępne dla osób z ważną europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego

Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach: winda, tłumacz j. migowego, system wspomagania słyszenia dla osób słabo słyszących, specjalistyczne pomoce dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie Biura Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami, pomoc pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Pomoc materialna dla studentów: więcej informacji:

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/http://student.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php/pomoc-materialna.html

Sprawy studenckie: Sekretariaty poszczególnych Instytutów

Baza dydaktyczna:

1. Budynki dydaktyczne w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55-57:

– blok A i B (43 sale lekcyjne, 30 gabinetów, 80 pomieszczeń pomocniczych) o łącznej powierzchni 5 750 m2,

– aula o powierzchni: 369 m2.

2. Budynki dydaktyczne w Raciborzu przy ul. Łąkowej 31

– budynek o powierzchni 1 518 m2,

3. Obiekty sportowe:

– budynek sal gimnastycznych o powierzchni 798 m2,

– stadion o powierzchni 19 370 m2 

Programy międzynarodowe:  Erasmus+

Praktyczne informacje dla studentów przyjezdnych: www.raciborz.plwww.nasz.raciborz.plwww.rozklady.pl

Kursy językowe: nie prowadzimy

Praktyki: zgodnie z harmonogramem praktyk dla poszczególnych kierunków

Obiekty sportowe i rekreacyjne:  hala sportowa, stadion sportowy, sale gimnastyczne

Stowarzyszenia studenckie: Samorząd Studencki,  Studenckie Koło Naukowe Pedagogów, Studenckie Koło Naukowe Bohemistów, Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego, Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacja, Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej, Studenckie Koło Naukowe „AiRforce”, Koło Literaturoznawcze,  Studenckie Koło Naukowo ARCHITEKTON