Przewodnik ECTS

Przewodnik ECTS

Część 1 - Informacje o uczelni

Nazwa i adres:

Akademia Nauk Stosowanych
ul. Akademicka 1
47-400 Racibórz

Kalendarz roku akademickiego: 
Organizacja roku akademickiego

Rektor
dr Paweł Strózik

Prorektor do spraw organizacji
dr inż. Tomasz Czyszpak

Prorektor do spraw studentów
dr Beata Fedyn

Część 2 - Struktura Instytutów

architektura
automatyka i robotyka

Dyrektor Instytutu: dr inż. Małgorzata Kuchta
Zastępca dyrektora Instytutu: dr inż. Norbert Buba
Zastępca dyrektora Instytutu: dr inż. Leszek Gomółka

Strona internetowa: Instytut Neofilologii

Języki obce

Instytut Neofilologii

Dyrektor Instytutu: dr Daniel Vogel
Zastępca dyrektora Instytutu: dr Justyna Pietrzykowska
Zastępca dyrektora Instytutu: dr Emilia Wojtaczak
Kierownik Studium Języków Obcych: dr Alina Zimna

Strona internetowa: Instytut Neofilologii

pedagogika

Instytut Studiów Edukacyjnych

Dyrektor Instytutu: dr Ludmiła Nowacka

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Ilona Gembalczyk

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Kornelia Solich

Strona internetowa: Instytut Studiów Edukacyjnych

administracja

Instytut Studiów Społecznych

Dyrektor Instytutu: dr Dariusz Chojecki

Zastępca dyrektora Instytutu: dr inż. Juliusz Kieś

Zastępca dyrektora Instytutu: dr Zbigniew Wieczorek

Strona internetowa: Instytut Studiów Społecznych

pielegniarstwo

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Dyrektor Instytutu: dr Marek Sroka
Zastępca dyrektora Instytytu: dr Andrzej Samołyk
Zastępca dyrektora Instytutu: mgr Elżbieta Kania
Strona internetowa: Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Część 3 - Ogólne informacje dla studentów

  • Koszty utrzymania: miesięczny koszt utrzymania ok. 2000 PLN (ok. 450 Euro)
  • Zakwaterowanie: Dom studenta nr 1, ul. Słowackiego 57 (450 zł miesięcznie, ok. 100 Euro)
  • Opieka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne: dostępne dla osób z ważną europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego
  • Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach: winda, tłumacz j. migowego, system wspomagania słyszenia dla osób słabo słyszących, specjalistyczne pomoce dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie Biura Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami, pomoc pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
  • Pomoc materialna dla studentów: więcej informacji w zakładce STUDIA > POMOC MATERIALNA
  • Sprawy studenckie: Sekretariaty poszczególnych Instytutów

Baza dydaktyczna:

1. Budynki dydaktyczne w Raciborzu przy ul. Akademickiej 1, Słowackiego 55:

– blok A i B (43 sale lekcyjne, 30 gabinetów, 80 pomieszczeń pomocniczych) o łącznej powierzchni 5 750 m2,

– aula o powierzchni: 369 m2.

2. Budynki dydaktyczne w Raciborzu przy ul. Łąkowej 31

budynek o powierzchni 1 518 m2,

3. Obiekty sportowe:

budynek sal gimnastycznych o powierzchni 798 m2,

– stadion o powierzchni 19 370 m2 

Programy międzynarodowe:  Erasmus+

Praktyczne informacje dla studentów  przyjezdnych: www.raciborz.plwww.nasz.raciborz.plwww.rozklady.pl

Kursy językowe: nie prowadzimy

Praktyki: zgodnie z harmonogramem praktyk dla poszczególnych kierunków

Obiekty sportowe i rekreacyjne:  hala sportowa, stadion sportowy, sale gimnastyczne

Stowarzyszenia studenckie: Samorząd Studencki,  Studenckie Koło Naukowe Pedagogów, Studenckie Koło Naukowe Bohemistów, Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego, Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacja, Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej, Studenckie Koło Naukowe „AiRforce”, Koło Literaturoznawcze,  Studenckie Koło Naukowo ARCHITEKTON