Instytut Architektury – Koła Naukowe

Instytut Architektury – Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON


Opiekun naukowy: dr Gabriela Habrom-Rokosz

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, działa oficjalnie od 2005 roku początkowo w Instytucie Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, dziś w Instytucie Architektury Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz.

Jako płaszczyzna rozwoju młodych talentów, zajmuje się upowszechnianiem szeroko rozumianej fotografii, promując przede wszystkim działalność studentów i absolwentów ANS w Raciborzu. Pełni również rolę patronatu nad Szkolnym Kołem Fotograficznym KLISZA zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (Liceum Sztuk Plastycznych i Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Raciborzu). Dorobek artystyczny FOTON-u stanowi blisko 100 wystaw fotograficznych, które prezentowane były zarówno w krajowych galeriach sztuki (m.in.: Bytom, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Leszno, Rudy, Rybnik, Rydułtowy, Tarnobrzeg), muzeach (Wodzisław Śląski, Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej) i na prestiżowych festiwalach fotografii (m.in.: światowej rangi Foto‑Art.‑Festiwal w Bielsku-Białej, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Rybniku), jak i za granicą (Austria, Białoruś, Estonia, Litwa, Niemcy, Republika Czeska).

Koło realizuje swoją misję poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z zainteresowanymi fotografią w formie otwartych spotkań popularnonaukowych z cyklu “Rozmowy o fotografii”. W spotkaniach tych uczestniczyli między innymi tak znakomici przedstawiciele świata fotografii, jak: Klaus Storch i Willi Pröser – członkowie Deutsche für Photographie, śp. Jerzy Lewczyński – nestor polskiej fotografii, prof. Aleksander Żakowicz, Antoni Kreis, Beata Mendrek i Iwona Germanek – członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików. Od początku swojej działalności FOTON organizuje i prowadzi warsztaty fotograficzne z zakresu klasycznych i cyfrowych technik fotograficznych. Swoją działalność statutową realizuje również poprzez aktywny udział w plenerach fotograficznych zarówno w kraju, jak i za granicą. Do najciekawszych należy zaliczyć Międzynarodowy Plener Fotograficzny na Wyspie Norderney wchodzącej w skład Wysp Wschodnio-fryzyjskich w Niemczech u Wybrzeży Morza Północnego w którym dzięki współpracy z Deutsche Gesellschaft für Photographie uczestniczyli najbardziej twórczy członkowie FOTON-u (14‑21.03.2007).

Lista członków Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej w 2023 roku, czyli roku osiągnięcia pełnoletności (18 lat działalności artystycznej, edukacyjnej i naukowej) przekroczyła już liczbę 160. Uczestnicy fotonowych przedsięwzięć swoją pasję fotograficzną realizują zarówno indywidualnie, zaś cel dążeń wyznaczają wspólny, a rezultaty tych twórczych działań w postaci fotograficznych obrazów rzeczywistości prezentują na wspólnych wystawach. W ten sposób odsłaniają rąbek swojej wyjątkowej wrażliwości.

Koło Naukowe STUDIO ARCH


Opiekun: dr inż. arch. Henryk Zubel, prof. Uczelni

Koło Naukowe STUDIO ARCH zrzesza studentów Instytutu Architektury ANS w Raciborzu. Działa od 2015 roku i jest sposobem poszerzania indywidualnych zainteresowań oraz obowiązkowego program studiów dla wszystkich chętnych. Członkami Koła STUDIO ARCH są studenci chcący zdobywać kompetencje zawodowe i społeczne poprzez zespołowe działania w organizacji i udziałach w konkursach architektonicznych, warsztatach projektowych, wystawach prac studentów IA, wyjazdach studialnych, wykładach mistrzów architektury we współpracy z Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Izbą Architektów RP w Katowicach.

Oto kilka przykładów aktywności członków Koła w kilku ostatnich latach:

  • 03.2019-2021 – udział w międzynarodowych konkursach dla studentów studentów architektury m.in. w Paryżu, Burkino Faso, Brześciu, 
  • 10.2021 – udział w międzynarodowych warsztatach studentów architektury organizowanych przez miasto Opawa w Czechach, temat: „Odnowa śląskich miast”,
  • 05.2022 – organizacja i udział w publicznej wystawie prac studentów Instytutu Architektury ANS na Rynku w Raciborzu pt. „Młoda Architektura dla Raciborza”,
  • 11.2022 – organizacja i udział w warsztatach studentów architektury w IA ANS w Raciborzu organizowanych we współpracy z VSB w Ostrawie, temat: „Rynek w Raciborzu – odnowa przestrzeni”, 
  • 2020-2022 – uczestnictwo w otwartych wykładach Mistrzowie Architektury organizowanych cyklicznie przez Stowarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach.

Studenckie Koło Naukowe ARCHITEKTON

Studenckie Koło Naukowe ARCHITEKTON – oferuje studentom możliwość rozwijania zainteresowań skupionych wokół problematyki zmian klimatycznych, ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego w kontekście działalności inwestycyjnej.

Pierwsze aktywności po reaktywowaniu koła naukowego w 2023 r. to:

  • 3-8.06.2023 r. – wyjazd studialny do Juchowa,
  • 4-5.09.2023 r. – uczestnictwo w seminarium zorganizowanym w Szelejewie projekt Narodowego Instytutu Dziedzictwa „impuls dla Pałacu w Szelejewie”,
  • 06-10.2023 r. – udział w projekcie „Uniwersalna przestrzeń przyjazna dla wszystkich”,
  • 23-27.10.2023 r. – warsztaty z młodzieżą szkół średnich w ramach Akademia Filantropii.
III Seminarium czasopisma naukowego EUNOMIA -> Konferencji Studenckich Kół Naukowych